Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Gắn “Kỷ cương - hành chính” với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Hà Phương

Cục Hải quan TP. Hà Nội xác định 2017 là năm “Kỷ cương - hành chính” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Điều này được minh chứng qua kết quả các mặt công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2017.

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Thay đổi nếp nghĩ, sửa đổi cách làm

Là một trong số 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hà Nội vinh dự là đơn vị hải quan đóng trên địa bàn Thủ đô. Đây là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Hải quan Hà Nội, nhưng đi liền với đó là trách nhiệm xây dựng đơn vị chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Đặc biệt là tạo dựng hình ảnh người cán bộ công chức Hải quan Thủ đô văn minh, lịch sự.

Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, cùng với việc đào tạo cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật, ngày 13/1/2017, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định 38/QĐ-HQHN giao 27 chỉ tiêu cho các đơn vị. Cùng với đó, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng ký ban hành 10 mục tiêu chất lượng năm 2017, trong đó mục tiêu về thực hiện kỷ cương - hành chính; xây dựng đội ngũ công chức hải quan Thủ đô có tác phong văn minh, lịch sự được coi là nhân tố cốt lõi trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong toàn Cục.

Điều đặc biệt, việc thực hiện nề nếp, kỷ cương hành chính đã được Cục Hải quan TP. Hà Nội triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đã mang lại những kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Qua đánh giá, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2013 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện kỷ cương hành chính, đến nay, công tác chỉ đạo điều hành trong đơn vị đã có nhiều đổi mới, sát sao và hiệu quả hơn.

Quan trọng là, Hải quan Hà Nội đã quán triệt thường xuyên tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ công chức thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động. Nhờ đó, cán bô công chức của đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử kết hợp với thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ; thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; quy định về sử dụng trang chế phục hải quan; cũng như Nội quy làm việc của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Không chỉ có vậy, Cục đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thống nhất thực hiện tốt 10 mục tiêu chất lượng của đơn vị năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao cũng như chỉ tiêu đơn vị tự đề ra. Để làm được điều này, Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội yêu cầu mỗi cán bộ công chức hải quan phải thay đổi nếp nghĩ, sửa đổi cách làm theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Nhấn mạnh về vấn đề “Kỷ cương – hành chính” tại Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội với thanh niên diễn ra mới đây, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cho biết, Hải quan Hà Nội sẽ tiếp tục siết chặt “Kỷ cương – hành chính” để xây dựng lực lượng hải quan Thủ đô vững mạnh, chuyên nghiệp và thân thiện.

Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017

Không thể phủ nhận hiệu quả mang lại từ việc đổi mới, tư duy lề lối làm việc của Hải quan Hà Nội khi hầu hết các lĩnh vực công tác trọng tâm của đơn vị đều đạt được những thành tích khá nổi bật trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách ước đạt 10.346 tỷ đồng, bằng 50,1% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2017, đơn vị đã phát hiện, xử lý 454 vụ vi phạm, gồm: 441 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 8,3 tỷ đồng; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 3 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy…

Trong công tác giám sát quản lý, 6 tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội làm thủ tục cho 3.048.631 lượt hành khách, bằng 123,8% cùng kỳ năm 2016 và 27.536 chuyến bay (bằng 133,6% cùng kỳ năm 2016). Cùng với đó, Cục thực hiện cơ chế đặc thù tại ICD Mỹ Đình khi làm thủ tục cho 1.117 tờ khai, bằng 140,6% so với cùng kỳ năm 2016, qua đó thu vào ngân sách nhà nước đạt 424,9 tỷ đồng…

Để có được kết quả này, bên cạnh các giải pháp, biện pháp chung của toàn Ngành, Hải quan Hà Nội đã có nhiều hành động cụ thể theo thực tế quản lý tại địa bàn. Điển hình như lãnh đạo Cục trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch, số thu lớn để động viên, khuyến khích việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan để kịp thời hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng. Bên cạnh đó, số thu ngân sách được tính theo tỷ lệ hàng tuần để theo dõi, với mỗi buổi họp giao ban tuần đều đưa ra phân tích nguyên nhân tăng, giảm số thu ngân sách để từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời.

Xác định việc sửa đổi lề lối làm việc không chỉ từ tác phong cá nhân, mà còn phải được thể hiện trong các mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc, sâu xa hơn là nhằm chấn chỉnh, hạn chế ách tắc trong chính nội bộ đơn vị, Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng Quy chế giải quyết vướng mắc. Trong đó, quy định rõ về thời hạn giải quyết công việc đối với mỗi lãnh đạo, mỗi bộ phận và mỗi nội dung cần giải quyết. Điều này góp phần làm trôi chảy các công việc, thúc đẩy hiệu quả công tác trong toàn Cục.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp của Cục Hải quan Hà Nội đã thể hiện ngày càng sâu sát với công việc và đon vị cơ sở hơn, định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp giao ban để lãnh đạo Cục phụ trách đơn vị và các phòng chức năng chủ động nắm bắt tình hình công việc tại các đơn vị, do đó các vướng mắc, đề xuất được kịp thời giải quyết.

Có thể nói, với việc xây dựng môi trường Hải quan Thủ đô “văn minh, lịch sự”, gương mẫu thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của Hải quan Việt Nam được coi là “chìa khóa” để Hải quan Hà Nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện.