Giá hợp đồng trọn gói phải tính đủ các yếu tố rủi ro

Theo chinhphu.vn

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan như rủi ro về khối lượng, trượt giá và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cơ quan của ông Nguyễn Thế Quang (phurquangvpbcy@...) có một dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là hơn 995 triệu đồng, thiết bị là hơn 474 triệu đồng, chi phí dự phòng gần 147 triệu đồng. Ngoài ra còn có chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác…

Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với hình thức hợp đồng trọn gói nên cơ quan ông đã tính giá gói thầu gồm chi phí xây lắp, thiết bị và dự phòng. Nhưng khi giao kế hoạch cho đơn vị, cơ quan tài chính cấp trên đã giữ lại chi phí dự phòng và yêu cầu cơ quan ông Quang tính giá gói thầu chỉ gồm chi phí xây lắp và thiết bị.

Ông Quang hỏi, cơ quan tài chính cấp trên thực hiện như vậy có đúng quy định không?

Vấn đề ông Quang hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình”.

Như vậy, việc cơ quan tài chính cấp trên cắt chi phí dự phòng trong giá gói thầu như nội dung ông Quang hỏi là chưa đúng quy định.

Chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây lắp và thiết bị xác định như chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu xây lắp và thiết bị theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.