Giá trị giao dịch bình quân thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 11/2019 giảm 17.3%


Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX), tính bình quân trong tháng 11/2019, giá trị giao dịch đạt hơn 310 tỷ đồng/phiên, tương ứng khối lượng giao dịch tháng 11 đạt hơn 24 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 17,24% so với tháng trước, giảm 31,42% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 1 mã hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 366 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 130,1 nghìn tỷ đồng.

HNX-Index đạt 102.5 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, giảm 2,56% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 189,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1,47% so với thời điểm cuối tháng 10/2019, và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 2018.

Diễn biến của chỉ số HNX-Index tháng 11 năm nay tăng điểm trong khoảng 2 tuần đầu của tháng và giảm mạnh trong 2 tuần cuối của tháng. Thanh khoản thị trường giảm 29,34% về tổng giá trị giao dịch và giảm 22,07% về khối lượng giao dịch so với tháng trước.

Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6,5 nghìn tỷ đồng (giảm 28,57% so với cùng kỳ năm 2018), tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết tháng 11 đạt hơn 519 triệu cổ phiếu (giảm 33,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Tính bình quân, giá trị giao dịch đạt hơn 310 tỷ đồng/phiên (giảm 17,3% so với tháng trước, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2018), tương ứng khối lượng giao dịch tháng 11 đạt hơn 24 triệu cổ phiếu/phiên (giảm 17,24% so với tháng trước, giảm 31,42% so với cùng kỳ năm 2018).

Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 7,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 93 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 31,4 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 411 tỷ đồng/phiên, giảm 48,62% so với năm 2018.

Về chỉ số giá cổ phiếu các ngành, 2/3 chỉ số  giảm điểm, trong đó ngành Tài chính giảm 2,86 điểm (tương ứng - 1,67%) xuống mức 168,27 điểm và chỉ số ngành Công nghiệp giảm 4,46 điểm (tương ứng -2,39%) xuống mức 182,42 điểm. Chỉ có ngành Xây dựng tăng điểm với mức tăng 0,05 điểm (tương ứng 0,04 % so với tháng trước) lên 123,15 điểm.

Bộ chỉ số quy mô cả hai chỉ số đều giảm điểm. Chỉ số LargeCap giảm 4,71 điểm (tương ứng 2,94%) so với tháng trước xuống mức 155,40 điểm tại thời điểm cuối tháng 11, chỉ số Mid/SmallCap giảm 0,69% còn 152,9 điểm.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 11/2019

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

SHB

58.837.273

2

NVB

46.207.316

3

ACB

45.931.631

4

PVS

34.522.336

5

HUT

27.167.116

 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 39,3 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 413 tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 272 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 152 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 150 tỷ đồng.

Bảng 2: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

NVB

18.303.845

2

SHB

2.921.650

3

CEO

1.007.300

4

TIG

851.600

5

PVS

849.415

Nguồn: hnx.vn

Bảng 3: 5 cổ phiếu nhà đầu tư bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

PVS

3.365.860

2

CEO

2.162.650

3

HUT

850.705

4

PVX

552.600

5

BVS

499.000

Nguồn: hnx.vn

Tổng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng (giảm 43,24% so với cùng kỳ năm trước), tương ứng với khối lượng giao dịch đạt hơn 278 triệu cổ phiếu (giảm 47,98% so với cùng kỳ năm 2018), chiếm tỷ trọng 64,54% giá trị giao dịch và 53,57% về khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, nhóm cổ phiếu HNX30 có khối lượng giao dịch hơn 4 tỷ cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 56,94%), giá trị giao dịch đạt 68,9 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 73,53%).