Giải đáp chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

PV (t/h)

Cử tri các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hải Phòng, Hòa Bình ... kiến nghị: Chính phủ sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo các cử tri, hiện nay Chính phủ mới cơ bản cấp đủ cho 3 đối tượng được rà soát báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012, còn 09 nhóm đối tượng được rà soát theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nay chưa được hỗ trợ. Thời gian qua nhiều hộ đã vay mượn tiền để làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, do vậy đề nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1233/BTC-NSNN ngày 24/01/2017.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Kết quả thực hiện đối với giai đoạn 1 của Chương trình:

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và 10 địa phương mới rà soát là 80.000 hộ với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.516,7 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã được bố trí thông qua hai nguồn:

- Bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2013 là 230 tỷ đồng.

- Trong các năm 2014, 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương để bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.286,7 tỷ đồng.

Kế hoạch đối với giai đoạn 2 của Chương trình:

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số hộ người có công các địa phương rà soát, phê duyệt là 362.948 hộ, số hộ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2 của Chương trình là 282.948 hộ; theo đó ngân sách trung ương cần bố trí thêm khoảng 7.300 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó bố trí số vốn còn thiếu nêu trên để thực hiện Chương trình. Từ tình hình trên, căn cứ trên số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện cho các địa phương; Bộ Tài chính sẽ tham gia phối hợp theo đúng quy định.