Giải đáp quy định về điều kiện hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế

Theo Chinhphu.vn

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Serveone Việt Nam về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty TNHH Serveone Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, có Công ty mẹ là Serveone.,Ltd trực thuộc Tập đoàn LG.
Theo chính sách của Công ty LG Electronics Việt Nam (LGE), Công ty TNHH Serveone được thành lập như một doanh nghiệp vệ tinh phục vụ cho dự án sản xuất tập trung của LGE tại Hải Phòng.
Công ty hiểu rằng các nguyên vật liệu do Công ty nhập khẩu sau đó bán lại cho LGE để sản xuất xuất khẩu về bản chất hàng hóa không tiêu dùng tại thị trường Việt Nam nên sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 19 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về trường hợp hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu các quy định tại văn bản dưới luật hiện hành như Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Công ty nhận thấy nội dung hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp của Công ty vẫn chưa rõ ràng, dẫn tới phát sinh vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế với cơ quan hải quan địa phương.

Công ty TNHH Serverone Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp cụ thể của Công ty để Công ty có cơ sở thực hiện hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căm cứ Điểm d Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản hàng hóa xuất khẩu và đã sản xuất sản phẩm” được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế bao gồm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 1/9/2016, trường hợp Công ty TNHH Serveone Việt Nam nhập khẩu hàng hóa sau đó bán cho Công ty LG Electronics Việt Nam để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không trực tiếp sản xuất sản phẩm, không trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu nên không đáp ứng các quy định để được hoàn thuế nhập khẩu nêu tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.