Chính sách thuế đối với khoản tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài

Theo mof.gov.vn

Ngay sau khi nhận được ý kiến vướng mắc của Công ty JFE HL (Hà Nội) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền thuê nhà trả cho chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3888/TCT-CS ngày 28/8/2017 giải đáp cụ thể nội dung trên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích vế nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp, nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam là Công ty JFE Engineering Corporation - Nhà thầu chính gói thầu CP -2 nhà máy xử lý nước thải Dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc tại KM29 Đại Lộ Thăng Long (Công ty JFE HL) được Công ty mẹ JFE Nhật Bản cử chuyên gia tại Nhật Bản sang Việt Nam công tác.

Theo thư bổ nhiệm của Công ty mẹ JFE Nhật Bản, các chuyên gia là nhân viên của Công ty JFE Nhật Bản, Công ty JFE Nhật Đản trả lương, Công ty JFE HL chi trả các khoản phụ cấp theo chi phí thực tế phát sinh tại Việt Nam bao gồm cả chi phí thuê nhà thì:

Về thuế giá trị gia tăng: Thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Công ty JFE HL là cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

Về thuế thu nhập cá nhân: Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội tại Công văn số 30141/CT-TTHT ngày 12/5/2017.