Giải ngân vốn đầu tư công thấp do còn nhiều vướng mắc

BD

Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 diễn ra ngày 16/10, Uỷ ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội cho rằng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp do còn nhiều vướng mắc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo đánh giá giữa kỳ về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thông tin, sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định. Điển hình như: Quy mô đầu tư công trên GDP dịch chuyển tích cực; Cơ cấu vốn đầu tư công dịch chuyển theo hướng phù hợp hơn với các định hướng đầu tư; Khắc phục tình trạng các dự án đầu tư vượt quá kế hoạch vốn được giao, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng áp lực đến cân đối NSNN; Khắc phục tình trạng thiếu thông tin theo dõi giám sát các dự án đầu tư công. 

Tuy nhiên, thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải chỉ rõ, việc xác định danh mục các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn nhiều vướng mắc.

“Quy trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn quá chậm, chưa bảo đảm tính ổn định, giao vốn nhiều lần, kéo dài thời gian giao vốn, ảnh hưởng tiến độ thực hiện để giải ngân và hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Những nguyên nhân này khiến tỷ lệ giải ngân trong năm 2016, 2017 thấp, nhất là nguồn trái phiếu Chính phủ” - Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Ủy ban Tài chính - ngân sách cho rằng, việc xây dựng kế hoạch, danh mục đối với nguồn vốn ODA chưa bảo đảm tính chính xác, nhiều dự án chưa được bố trí đủ nguồn vốn đối ứng. Tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu đặt ra; chưa thực hiện được định hướng “khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư”.

Sau khi chỉ ra những tồn tại, Ủy ban Tài chính - ngân sách đề nghị Chính phủ tăng cường các giải pháp khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; Khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Đầu tư công và các luật liên quan.