Thực trạng giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo Xuân Hùng/laodong.vn

Theo thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 23/6, tính đến nay, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn không ít đơn vị tỉ lệ giải ngân còn thấp.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số vốn là 11.020,391 tỷ đồng, gồm: Vốn giao năm 2022 là 10.630,268 tỷ đồng và vốn năm 2021 chuyển sang là 390,123 tỷ đồng.

Đến ngày 19/6/2022, tổng số vốn năm 2022 đã giao kế hoạch chi tiết đạt 100%; giá trị giải ngân đạt 4.400,3 tỷ đồng, bằng 39,9% kế hoạch. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân nhanh so với kế hoạch giao như: Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (bằng 77,9%); đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bằng 59%) và chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (bằng 48,8%).

Có 88 chủ đầu tư đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý, trong đó: Có 16 chủ đầu tư là các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 27 chủ đầu tư là UBND cấp huyện (bao gồm cả Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện); 36 chủ đầu tư là UBND cấp xã và 09 chủ đầu tư là đơn vị khác.

Kết quả giải ngân đến ngày 19/6/2022 của các chủ đầu tư, có 48 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 40% kế hoạch trở lên; 10 chủ đầu tư giải ngân đạt từ 20% đến 40% kế hoạch.

Có 17 chủ đầu giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch, gồm: 05 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp); 12 UBND cấp huyện (gồm: Thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Ngọc Lặc, Nga Sơn, Quan Sơn, Hà Trung, Như Thanh, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Bá Thước, Thạch Thành).

13 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2022, gồm: 04 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); 01 UBND cấp huyện (UBND huyện Nông Cống); 04 đơn vị khác (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Huyện ủy Cẩm Thủy, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng); 04 UBND cấp xã (gồm: xã Dân Lực và xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn; xã Yến Sơn, huyện Hà Trung và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn).