Giải pháp thuế gỡ khó cho doanh nghiệp

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp (DN), trong đó có 8 giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 15 giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Nguồn: Internet
Không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Nguồn: Internet

Gia hạn nộp thuế

Tại tờ trình này, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày đối với số tiền thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên. Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của DN. Đồng thời, gia hạn thời hạn nộp thuế tối đa không quá 02 năm đối với DN thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) mà NSNN chậm thanh toán. Số thuế được gia hạn không vượt quá số tiền NSNN còn nợ và thời gian gia hạn không vượt quá thời gian NSNN còn nợ.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung ưu đãi thuế Thu nhập DN (TNDN) đối với DN thực hiện đầu tư trong các khu công nghiệp (KCN) thuộc các thành phố, quận mới được thành lập từ các huyện. Bổ sung quy định DN được trừ vào chi phí tính thuế TNDN đối với khoản chi phúc lợi cho người lao động nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Quy định rõ chính sách ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư đã nêu phân kỳ đầu tư kèm lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường để được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Đối với nội dung quản lý thu thuế đối với những sắc thuế có 02 mức thuế suất, 02 phương pháp xác định thuế khác nhau, Bộ Tài chính đề xuất cho phép cá nhân chuyển nhượng bất động sản được lựa chọn phương pháp tính thuế 25% trên thu nhập từng lần chuyển nhượng; hoặc 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất cho phép cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được lựa chọn phương pháp tính thuế 20% trên thu nhập năm và cuối năm quyết toán; hoặc nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng và cuối năm không quyết toán thuế.

Để phù hợp thực tế và giảm thời gian quyết toán thuế, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung đối tượng không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN gồm: Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã nộp thuế theo quy định; và cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã nộp thuế khấu trừ thì không phải quyết toán thuế.

Ưu đãi thuế

Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 (tháng 10/2014) xem xét đưa vào Nghị quyết của Quốc hội 15 giải pháp về thuế hỗ trợ DN.

Các giải pháp này bao gồm 6 nội dung về thuế TNDN, 3 nội dung về thuế TNCN, 2 nội dung về thuế GTGT, 1 nội dung thuế tài nguyên, 1 nội dung quy đổi tỷ giá tính thuế và nộp NS, 1 nội dung thu NS với cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn Nhà nước tại DN và 1 nội dung xóa tiền phạt chậm nộp thuế. Cụ thể, đề xuất Quốc hội bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN; bổ sung ưu đãi thuế TNDN đối với công nghiệp hỗ trợ; thuế TNDN đối với phần thu nhập của DN chuyển về nước của các dự án do DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Bổ sung ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng và phạm vi tác động sâu, rộng tới kinh tế - xã hội; bổ sung ưu đãi thuế TNDN năm 2014-2015 đối với DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đề xuất Quốc hội khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, không khống chế đối với: các khoản chi tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị...

Bên cạnh đó, đề xuất của Bộ Tài chính còn bao gồm giải pháp về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá là tài sản cố định của dự án đầu tư thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

Không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của DN gặp khó khăn khách quan và đã nộp thuế trong năm 2014.