Giảm thiểu tối đa rủi ro sản xuất, kinh doanh nhờ áp dụng ISO 31000:2018


Nhờ áp dụng ISO 31000:2018 theo chương trình Năng suất chất lượng quốc gia được các chuyên gia năng suất của Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tư vấn, nhiều doanh nghiệp đã hạn chế tối đa rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đóng gói sản phẩm nấm kim châm tại Công ty TNHH Long Hải. Nguồn: internet
Đóng gói sản phẩm nấm kim châm tại Công ty TNHH Long Hải. Nguồn: internet

ISO 31000:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình quản lí rủi ro, có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp, tổ chức, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực hoạt động. ISO 31000:2018 có thể áp dụng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, bao gồm: các chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

ISO 31000: 2018 tập trung vào nhiều vấn đề mang chiều sâu như: rà soát các nguyên tắc quản lý rủi ro; tập trung vào việc lãnh đạo bởi ban lãnh đạo chính là bộ phận đảm bảo rằng, quản lý rủi ro được tích hợp vào tất cả các hoạt động của tổ chức, bắt đầu từ việc quản trị tổ chức; nhấn mạnh vào tính chất lặp đi lặp lại của quản lý rủi ro, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và phân tích mới cho việc sửa đổi các yếu tố quá trình, hành động và kiểm soát ở từng giai đoạn của quy trình; tinh giản nội dung với sự tập trung nhiều hơn vào việc duy trì mô hình hệ thống mở, thường xuyên trao đổi thông tin phản hồi với môi trường bên ngoài của tổ chức để phù hợp với nhiều nhu cầu và bối cảnh.

Áp dụng ISO 31000:2018 sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng đạt được các mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội và các mối đe dọa và phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để quản lý, xử lý rủi ro.

Công ty TNHH Long Hải là một trong những doanh nghiệp điển hình trong việc áp dụng thành công ISO 31000:2018 để kiểm soát rủi ro về chất lượng sản phẩm liên quan đến quá trình trồng và cung ứng các loại nấm. 

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 trong lĩnh vực an toàn thông tin cho phạm vi trồng và chế biến nấm tại Công ty TNHH Long Hải đã mang lại những hiệu quả nhất định, các rủi ro liên quan đến hệ thống được xem xét định kì, đánh giá tối thiểu 6 tháng/lần; ban quản trị rủi ro được đào tạo 100% về cách thức xác định rủi ro, biện pháp xử lý rủi ro.

Trong quá trình áp dụng, 100% hoạt động đều được tiếp cận theo các quá trình, tư duy dựa trên rủi ro đảm bảo hệ thống kiểm soát vận hành tốt nhất, các công đoạn có sự kết nối, không bị chồng chéo. Khi phát sinh sai lỗi, việc xử lý diễn ra nhanh chóng, quy đúng trách nhiệm, đảm bảo cải tiến hệ thống, ngăn ngừa rủi ro tiếp theo.

Nhờ đó, hơn 95% mối nguy về an toàn thực phẩm liên quan đến phạm vi áp dụng được xác định và kiểm soát chặt chẽ. Theo thống kê trong 5 tháng áp dụng ISO 31000:2018, tỷ lệ hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình nuôi trồng chế biến giảm 7%; không ghi nhận khiếu nại của khách hàng về chất lượng, không xảy ra tình trạng mất an toàn khi sử dụng sản phẩm của công ty; 100% các điểm tới hạn được kiểm soát chặt chẽ, ban hành mục tiêu. Các mối nguy còn lại đều được theo dõi, đảm bảo trong vùng an toàn.

Cũng áp dụng thành công ISO 31000:2018 theo chương trình Năng suất chất lượng quốc gia (theo Quyết định 712), Công ty TNHH Lắp máy Bình Minh đã kiểm soát được công tác an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như các văn bản pháp lý. Nhận thức của người lao động về quản lý rủi ro ngày càng được nâng cao. Nhờ ISO 31000:2018 mà tập thể Công ty trở thành tập thể đoàn kết hơn, hoạt động trao đổi công việc thực hiện nhanh chóng, đảm bảo xử lý các công việc chuyên môn được giao một cách bài bản và khoa học.

Có thể thấy, sự thành công của một tổ chức luôn gắn liền với những thử thách không thể dự đoán được, cụ thể là những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để kiểm soát và chế ngự mọi nguy cơ, tối thiểu hóa rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, sản phầm dịch vụ, đây chính là điều kiện tiên quyết để hướng đến sự phát triển bền vững trong kinh doanh. Áp dụng ISO 31000:2018 là một phương pháp mang tính chiến lược nhằm quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.