Giảm thuế suất phổ thông còn 17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

PV.

Đó là đề xuất của Bộ Tài chính tại Dự thảo một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp gửi Chính phủ trình Quốc hội.

Bộ Tài chính trình phương án cho đối tượng này được giảm thuế suất phổ thông xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm. Nguồn: internet
Bộ Tài chính trình phương án cho đối tượng này được giảm thuế suất phổ thông xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho rằng, để tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển, Bộ Tài chính trình phương án cho đối tượng này được giảm thuế suất phổ thông xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm (giai đoạn 2017-2020).

Bộ Tài chính nhận định, việc giảm thuế suất phổ thông đối với DNNVV xuống còn 17% trong giai đoạn 2017-2020 vừa bảo đảm khuyến khích DNNVV, giúp DN có điều kiện tăng tích tụ, tích lũy tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, việc điều chỉnh này cũng không ảnh hưởng nhiều tới số thu ngân sách nhà nước bởi số lượng DNNVV chiếm phần lớn trong nền kinh tế nhưng tỉ trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước về thuế thu nhập DN lại nhỏ.

Đưa ra dẫn chứng một số kinh nghiệm quốc tế cho thấy DNNVV vẫn luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở nhiều nước như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…, Bộ Tài chính cho biết hiện số lượng DNNVV chiếm đa số trong tổng số DN đang hoạt động tại Việt Nam và giữ một vị trí không thể thay thế trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Do vậy, để việc hỗ trợ đối tượng DN này được khả thi trong thực hiện thì chính sách thuế cũng là một trong các công cụ cần tính tới.