Giao dịch chứng khoán lô lẻ: Nhiều lợi ích cho nhà đầu tư

Theo Hoa Lâm

Kể từ ngày 12/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ. Việc áp dụng thêm phương thức giao dịch này sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán...

Giao dịch lô lẻ là gì?

Giao dịch chứng khoán lô lẻ là giao dịch chứng khoán có khối lượng đặt lệnh từ 1-99 chứng khoán. Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền. Hiện nay, quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.
Giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Về phương thức và thời gian giao dịch chứng khoán lô lẻ, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Hiện nay, thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục từ 9h15-11h30 và 13h00-14h30 và thời gian giao dịch thỏa thuận từ 09h15-11h30 và 13h00-15h00.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn, các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn. Thời gian thanh toán đối với chứng khoán giao dịch lô lẻ tương tự như chứng khoán giao dịch lô chẵn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài được quyền giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Nhiều lợi ích cho nhà đầu tư

Theo đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 12/9/2022, Sở đã chính thức áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng đầu tư và tạo tâm lý tốt cho thị trường. Hiện nay, các công ty chứng khoán đã triển khai hệ thống đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ. Phương thức này tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc nắm giữ hoặc dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hay mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào công ty chứng khoán...

Giao dịch chứng khoán lô lẻ: Nhiều lợi ích cho nhà đầu tư - Ảnh 1

Dù mới áp dụng, song phương thức giao dịch chứng khoán lô lẻ đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của nhà đầu tư. Riêng ngày đầu tiên vận hành (12/9), tổng lệnh đặt giao dịch lô lẻ đạt 190.671 lệnh, chiếm khoảng 22% tổng lệnh đặt toàn thị trường; Tỷ lệ khớp lệnh của giao dịch lô lẻ là 37,44% với khối lượng hơn 1,3 triệu chứng khoán. Trong ngày đầu tiên áp dụng, hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoạt động ổn định và thông suốt.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, dù mang lại nhiều lợi ích, song có nhiều quy định các nhà đầu tư cần lưu ý khi thực hiện giao dịch chứng khoán lô lẻ. Chẳng hạn, nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua công ty chứng khoán tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn; các quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ cũng tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn, hoặc chỉ được sử dụng lệnh giới hạn (L/O) khi giao dịch chứng khoán lô lẻ…

Bên cạnh đó, hiện nay, việc thanh toán phí đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ ra sao cũng là vấn đề nhà đầu tư quan tâm. Theo quy định tại Thông tư số 102/2021/ TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thì các công ty chứng khoán quyết định mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm nhưng tối đa 0,45% giá trị giao dịch. Như vậy, các công ty chứng khoán đưa ra các mức phí khác nhau nhưng cơ bản sẽ không vượt quá mức phí quy định nói trên.

Giao dịch chứng khoán lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận. Về thời gian, hiện nay, thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30 trong khi đó, thời gian giao dịch thỏa thuận: 09h15-11h30 và 13h00-15h00.