Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 66,73% trong tháng 10/2022

Minh Tú

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Chỉ số VN30 đóng cửa tháng 10/2022 tại mức 1.026,84 điểm, giảm 10,86% so với tháng 9/2022. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có giao dịch tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 423.041 hợp đồng/phiên, tăng 66,73% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 43.566 tỷ đồng, tăng 39,89% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 25/10/2022 có khối lượng giao dịch đạt 647.457 hợp đồng, mức lớn nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.

Khối lượng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 10 đạt 49.170 hợp đồng, giảm 0,62% so với tháng trước. Ngày 4/10/2022 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 56.204 hợp đồng.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 10/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng 9/2022, chiếm 1,72% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chiếm 0,84%.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, kỳ hạn 5 năm có 8.630 hợp đồng được giao dịch với giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) đạt 8.814 tỷ đồng, loại kỳ hạn 10 năm không có giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31/10/2022 là 0 hợp đồng. Các giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trong tháng 10 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%. 

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.124.522 tài khoản, tăng 2% so với tháng 9/2022.