Giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô

PV.

Văn phòng Chính phủ cho biết, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2011, Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5.

Tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2017, mức 5 áp dụng từ năm 2022. Xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 kể từ năm nay.

Được biết, ngày 20/1/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi Tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ xin được gia hạn thời điểm áp dụng tiêu chuẩn khí thải thêm 5 năm nữa, tức đến năm 2022.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới qui định.

Đồng thời giao Bộ giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất phương án thực hiện, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017. Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen cho phép thực hiện đến 31/12/2017.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề còn tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan và quá trình theo dõi việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan dự thảo phân công nhiệm vụ các bộ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.