Gỡ vướng chính sách thuế TNDN của doanh nghiệp tư nhân

PV.

Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với chi phí trả lãi vay cho tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân), tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký, có thực hiện vay vốn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN, nếu chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân trả cho tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đủ chứng từ theo quy định, thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ghi nhận nội dung này để bổ sung cụ thể tại văn bản pháp lý có liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.