Gỡ vướng đối với trường hợp hóa đơn ghi thiếu thông tin

PV.

Công ty TNHH Change Interaction (TP. Hồ Chí Minh) nhận hóa đơn của nhà cung cấp, tuy nhiên, tại mục địa chỉ Công ty, có hóa đơn ghi thiếu thông tin “Phường Bến Thành” có hóa đơn thiếu thông tin “thành phố Hồ Chí Minh”. Công ty hỏi, đối với những hóa đơn ghi thiếu thông tin thì nên xử lý thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Khoản 7.b, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thì về nguyên tắc, khi lập hoá đơn đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Change Interaction theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1, TPHCM.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế Công ty và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ Công ty trên hoá đơn ghi thiếu thông tin “Phường Bến Thành” hoặc ghi thiếu thông tin “thành phố Hồ Chí Minh” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hoá đơn đều đúng thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh sai sót về địa chỉ người mua và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.