Gỡ vướng về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

PV

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn Tổ chức VIER PFOTEN International giải quyết những vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nước ngoài.

 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về thực hiện Luật Thuế TNCN
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về thực hiện Luật Thuế TNCN

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế...

Theo hướng dẫn Cục Thuế TP. Hà Nội, đối với trường hợp Tổ chức VIER PFOTEN International có người lao động là người nước ngoài không đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (cá nhân cư trú) thì được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, thì không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài thuộc trường hợp phải kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Tiết a.2), Điểm a, Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Căn cứ tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và kỳ khai thuế TNCN được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế, Tổ chức VIER PFOTEN International hướng dẫn cá nhân thực hiện đúng quy định.