Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao có lãi suất phù hợp

PV.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5- 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay.

Phó Thủ tướng cũng giao NHNN nghiên cứu việc mở rộng phạm vi tài sản đảm bảo trong lĩnh vực vay vốn nông nghiệp công nghệ cao. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng cũng giao NHNN nghiên cứu việc mở rộng phạm vi tài sản đảm bảo trong lĩnh vực vay vốn nông nghiệp công nghệ cao. Nguồn: internet

Chiều 23/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi họp với các bộ, ngành bàn về việc triển khai Nghị quyết số 30/2017/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/3/2017, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các NHTM để cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ ca.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của gói tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch để phục vụ chủ trương phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và trong bối cảnh tăng trưởng của ngành nông nghiệp đang chững lại. Khi Chính phủ công bố gói này, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ.

Hiện Chính phủ đã có hàng lang pháp lý để thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhưng để tạo ra khung khổ thống nhất thì Phó Thủ tướng giao NHNN ban hành Quyết định hướng dẫn các NHTM thực hiện gói tín dụng này theo chỉ đạo của Thủ tướng, trước khi sửa đổi Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN của NHNN để cho vay lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đối với những dự án hiệu quả (dự kiến trong quý II/2017).

Theo thẩm quyền, Thống đốc NHNN xem xét cho doanh nghiệp tham gia chương trình được loại trừ dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, linh hoạt trong quy định dự trữ bắt buộc để có thêm nguồn lực, nếu quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu NHNN chỉ đạo các NHTM tiết giảm chi phí hoạt động để góp phần giảm lãi suất cho vay nông nghiệp công nghệ cao từ 0,5- 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay. NHNN chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT giám sát định kỳ kết quả chương trình tín dụng cho nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng. Bộ NN&PTNT sớm chủ trì phối hợp với các địa phương quy hoạch khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm...

Phó Thủ tướng cũng giao NHNN nghiên cứu việc mở rộng phạm vi tài sản đảm bảo trong lĩnh vực vay vốn nông nghiệp công nghệ cao thế chấp bằng phương án kinh doanh hiệu quả, tài sản hình thành qua quá trình đầu tư, hay cho vay tín chấp.

Để hỗ trợ các ngân hàng, Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp để ban hành trong thời gian sớm nhất, không thể trì hoãn thêm.