Hà Nội đề xuất cơ chế đặc biệt để cải tạo chung cư cũ

Theo Lâm Tùng/ndh.vn

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình cải tạo chung cư cũ, Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế “đặc biệt”, thậm chí là cưỡng chế, để đẩy nhanh tiến trình này.

Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc biệt để cải tạo chung cư cũ, trong đó nói đến việc cưỡng chế. Ảnh: Lâm Tùng.
Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc biệt để cải tạo chung cư cũ, trong đó nói đến việc cưỡng chế. Ảnh: Lâm Tùng.

UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng để bộ này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư.

Thông tin từ báo cáo chỉ rõ, trên địa bàn thành phố có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư cũ (trong đó có 34 khu có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên và 42 khu có quy mô sử dụng đất dưới 2 ha) và 306 chung cư cũ độc lập có quy mô 2-5 tầng.

Qua đánh giá, xếp loại, thành phố đã lên kế hoạch cải tạo, xây mới nhiều chung cư cũ nhưng tiến độ rất chậm do nhiều bất cập, vướng mắc. Tính đến nay mới có 14 chung cư cũ được xây mới đã đưa vào sử dụng, 11 chung cư đang đang được cải tạo.

Trước thực trạng cải tạo chung cư cũ, UBND TP. Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở. Theo đó, Hà Nội đề nghị, để cải tạo xây mới nhà chung cư cũ chỉ cần trên 70% chủ sở hữu đồng ý; Với những chủ sở hữu còn lại sẽ có chế tài cưỡng chế nếu không đồng ý phá dỡ.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề nghị được thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước khi thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án và chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư làm cơ sở để triển khai thực hiện. Thành phố cũng đề nghị được chủ động quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch về dân số, tầng cao công trình khi cải tạo, xây mới chung cư cũ tại khu vực nội đô, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng dự án và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

Về tiêu chí lựa chọn chung cư cũ để lập Kế hoạch cải tạo, xây dựng mới, thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận bổ sung 2 tiêu chí lựa chọn các chung cư cũ đưa vào Kế hoạch cải tạo, xây dựng mới làm cơ sở để lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tạo khoản 2 Điều 114 của Luật Nhà ở, đồng thời giảm chi phí ngân sách cho công tác kiểm định.

Cụ thể, 2 tiêu chí được đề xuất gồm: Niên hạn sử dụng nhà chung cư cũ theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng; Chung cư cũ có hạ tầng quá tải, mất vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Khi thực hiện dự án xây mới chung cư cũ, Hà Nội đề xuất diện tích các căn hộ dành cho tái định cư tại chỗ không nhỏ hơn 30 m2 và căn thương mại từ 45 m2 trở lên (tính theo diện tích thông thuỷ).

Ngoài ra, trong trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư không lựa chọn được chủ đầu tư, Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng cho phép địa phương được chỉ định doanh nghiệp có đủ năng lực làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ theo hình thức xã hội hóa. Việc chỉ định này theo Hà Nội nhằm đẩy nhanh việc cải tạo, xây mới, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp...