Hà Nội: Hướng tới nền hành chính thực sự vì dân

Theo daibieunhandan.vn

Để hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế, thời gian qua TP. Hà Nội đã triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Hướng dẫn người dân làm thủ tục ở Hà Nội. Nguồn: internet.
Hướng dẫn người dân làm thủ tục ở Hà Nội. Nguồn: internet.
Hành động cụ thể
Mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.
Đây cũng là điểm nhấn trong kế hoạch CCHC nhà nước của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và một số giải pháp chủ yếu thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Đi kèm với đó là các chỉ tiêu cụ thể cũng được kế hoạch CCHC nhà nước của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 cũng được đưa ra.

Cụ thể, về cải cách thể chế, đến cuối năm 2016, tất cả các cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Về cải cách thủ tục hành chính, mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2017, cung cấp từ 40 - 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đến năm 2020 cung cấp từ 70 - 80% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 tại tất cả các sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã.

Kế hoạch cũng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2018, toàn bộ viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hàng năm, 100% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành…

Trao đổi về việc thực hiện mục tiêu trên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn cho biết: Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, năm 2017, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện tốt trong những năm qua, thành phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, cấp huyện, bảo đảm nguyên tắc “một đầu mối-một việc thông suốt”, để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Các đơn vị cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm giải trình, xử lý vi phạm của người đứng đầu. Cùng với đó, áp dụng cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ thu nhập đối với các trường hợp vi phạm văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ. Thực hiện quy trình giải quyết công việc theo hướng “5 rõ”, từng đơn vị, công chức xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết hóa quy trình giải quyết công việc.

Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để công khai hóa, minh bạch hóa các quy trình thủ tục. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo hướng đơn giản, người dân dễ tiếp cận… Mặt khác, để tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, mới đây Hà Nội cũng đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017 về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Chuyển biến tích cực

Với những hành động trên, chỉ trong thời gian ngắn, công tác CCHC của TP. Hà Nội đã thu được nhiều kết quả. Cụ thể, trong công tác chỉ đạo, điều hành, với việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, xác định rõ người, rõ trách nhiệm “một đầu mối - một việc xuyên suốt”… phong cách lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp thành phố xuống tới các quận, huyện, xã phường đã có nhiều đổi mới, tác phong mới được Trung ương ghi nhận.

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố cũng có chuyển biến theo hướng nâng cao về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ; được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ; mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính phục vụ của thành phố được nâng lên một bước. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, sau nửa năm thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đến nay TP. Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong trong cải cách thủ tục hành chính.

Cụ thể, một số lĩnh vực như thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và một số lĩnh vực phục vụ đời sống dân sinh khác như giáo dục, giao thông… các thủ tục đều được rút ngắn, tinh gọn hồ sơ, góp phần giảm số lần đi lại và chi phí cho người dân…

Một số người dân khi đi làm thủ tục hành chính tại các địa bàn như Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy… đa số thừa nhận được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, của cán bộ bộ phận một cửa cởi mở, tốt hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, đối với những thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp… vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà, người dân vẫn phải đi lại nhiều lần. Để khắc phục những hạn chế này, những thủ tục, chính sách liên quan đến đất đai, liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp cần được công khai.

Mặt khác, cán bộ, người đứng đầu cơ quan cần phải sâu sát, gần dân, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm trước dân. Có được kết quả như vậy tại tất cả các địa bàn thì Hà Nội mới có nền hành chính thực sự vì dân - ông Nguyễn Văn Hoàng, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy bày tỏ.