Hà Tĩnh đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính


Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, Hà Tĩnh đã tiên phong đi đầu trong việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn. Hà Tĩnh đã xây dựng được 1.700 quy trình nội bộ giải quyết TTHC từ tỉnh đến xã đáp ứng theo TCVN ISO 9001:2015

Theo đánh giá của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh), trước khi chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thì mỗi khi tỉnh công bố TTHC sẽ bao gồm danh mục và hướng dẫn thực hiện TTHC, thành phố sẽ tiến hành xây dựng một quy trình giải quyết TTHC đó.

Hiện nay, khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thì đã có một quy trình giải quyết TTHC chung thống nhất từ tỉnh xuống huyện, xã, giảm bớt công đoạn xây dựng quy trình giải quyết cho các địa phương.

Khi áp dụng ISO 9001:2015 vào quá trình giải quyết TTHC sẽ kiểm soát được toàn bộ quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến quá trình giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân như: phân công rõ ai làm, làm việc gì, làm như thế nào, thời gian thực hiện từng nhiệm vụ là bao lâu và kết quả ra sao...

Đồng thời, giúp UBND Tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giám sát một cách chặt chẽ việc cán bộ, công chức áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước vào quá trình giải quyết TTHC cho người dân hạn chế tối đa hiện tượng thu thừa, thu thiếu hồ sơ.

Đến nay, Hà Tĩnh đã xây dựng được 1.700 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính từ tỉnh đến xã đáp ứng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào xây dựng quy trình nội bộ TTHC được đánh giá là một trong 5 sáng kiến cải cách hành chính tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 và được đưa vào báo cáo cải cách hành chính của Bộ Nội vụ năm 2019 trình lên Chính phủ, góp phần đưa chỉ số CCHC của tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 tăng hạng, đứng thứ 12 cả nước.

Thời gian thực hiện được phân công cụ thể cho từng cá nhân qua đó có thể xác định được việc giải quyết đúng hẹn, sớm, trễ hẹn thuộc về bộ phận hay cá nhân công chức nào, trình tự thực hiện rõ ràng tránh tình trạng làm tắt, lách luật, sai quy định.

Nhờ đó, sau khi áp dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tỷ lệ sai lỗi trong quá trình giải quyết TTHC giảm rất nhiều và góp phần tiết kiệm được chi phí trong in ấn tài liệu, thời gian và công sức

Bên cạnh đó, đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, nếu như trước đây cùng một thủ tục nhưng mỗi cơ quan sẽ ban hành một bộ quy trình và sẽ có một cách giải quyết khác nhau thì hiện nay, sau khi UBND Tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong xây dựng quy trình nội bộ thì 13/13 huyện, 216/216 xã có cùng quy trình giải quyết, hạn chế tối đa hiện tượng sai lỗi trong quá trình giải quyết TTHC tại các cơ quan.

Với những nỗ lực trên, đến nay, Hà Tĩnh đã xây dựng được 1.700 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính từ tỉnh đến xã đáp ứng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào xây dựng quy trình nội bộ TTHC được đánh giá là một trong 5 sáng kiến cải cách hành chính tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, góp phần đưa chỉ số CCHC của tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 tăng hạng, đứng thứ 12 cả nước.