Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thu hồi và xử lý nợ thuế

Thanh Sơn

Để bảo đảm công tác thu hồi và xử lý nợ thuế đạt hiệu quả cao nhất, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch theo từng quý để rà soát, đánh giá, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nộp thuế; phân loại khoản nợ theo đúng tính chất nợ của từng trường hợp cụ thể.

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nợ thuế, xóa nợ thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: TTHT
Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nợ thuế, xóa nợ thuế cho doanh nghiệp. Ảnh: TTHT

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý hơn 201 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn tối thiểu cho Cục là 129 tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan  Bà Rịa - Vũng Tàu mới thực hiện thu hồi được hơn 1,3 tỷ đồng, chỉ đạt 1% so với chỉ tiêu.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, có nhiều doanh nghiệp chậm nộp nhiều năm nhưng Cục chưa thể thu đòi do rất nhiều lý do dẫn đến việc thu hồi nợ đọng thuế rất khó khăn.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan không phát sinh việc khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ nay đến cuối năm, Cục sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nợ thuế.

Bên cạnh đó, đề xuất xóa nợ thuế kịp thời đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện đề xuất xóa nợ; phối hợp với các đơn vị liên quan có các giải pháp kịp thời để thu hồi nợ thuế; theo dõi thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 và đề án nộp thuế doanh nghiệp nhờ thu.

Trước đó, nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ thuế đạt chỉ tiêu giao, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản yêu cầu các các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung rà soát các hồ sơ quản lý nợ đọng thuế.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện quản lý nợ đối với các trường hợp tờ khai giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo quy định tại Điều 124, 125 Luật Quản lý thuế 2019.

Trường hợp người nộp thuế nợ quá hạn quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn, thời hạn nộp dần tiền thuế, hết thời gian nộp phạt vi phạm hành chính thì cơ quan hải quan phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục để ban hành quyết định khoanh nợ, trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo Quy trình Khoanh nợ tiền thuế nợ, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp ban hành kèm theo Quyết định số 3009/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2021 của Tổng cục Hải quan.