Hải quan Bắc Ninh ký kết Quy chế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang

Nguyễn Trung

Ngày 24/11, tại Bắc Giang đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Trong những năm qua, với những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, nhiều dự án quy mô rất lớn.

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chú trọng đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, đặc biệt là hoạt động đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn đa quốc gia lớn, đều đã có hoạt động đầu tư, cũng như đang tìm hiểu đầu tư vào địa bàn Tỉnh. 

Để đạt được các kết quả này, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tổ chức, đào tạo, lấy yếu tố con người làm trọng tâm cho sự phát triển; Chú trọng đào tạo năng lực chuyên môn, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan…

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Trần Đức Hùng cho biết, Quy chế được ký kết tạo hành lang và cơ chế phối hợp cụ thể, có đầu mối và phương thức trao đổi thông tin rõ ràng, giúp mỗi đơn vị thuận tiện và chủ động hơn trong phối hợp; góp phần cùng UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, Quy chế này giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị  trong các hoạt động giám sát dự án đầu tư; hoạt động quản lý DN gia công, sản xuất kinh doanh và chế xuất; các hoạt động khác của DN liên quan đến quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp, cũng như của cơ quan hải quan.

“Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá từ khi DN có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Ban quản lý các khu công nghiệp. Thông qua hoạt động này giúp các DN giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiểu các chính sách quy định về đầu tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu”, Cục trưởng Trần Đức Hùng cho biết.

Để việc hợp tác giữa hai bên đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đề nghị, hai bên phối hợp trao đổi với nhau thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau trong viêc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của Tỉnh trong triển khai các họat động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho các DN có hoạt động đầu tư trên địa bàn các khu công nghiệp, đặc biệt là các DN FDI, giúp DN giảm thời gian khi tìm hiểu các chính sách về đầu tư, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó, tăng thu cho ngân sách nhà nước, cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, khi có quy chế hai bên sẽ cùng tạo hành lang, cơ chế phối hợp cụ thể, có đầu mối, phương thức trao đổi thông tin rõ ràng, giúp mỗi đơn vị thuận tiện và chủ động hơn trong quản lý Nhà nước.

Hiện tại, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

 

Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh quản lý khoảng 5.615 DN làm thủ tục hải quan 10 tháng năm 2022; trong đó, các DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang là 1.193 DN.