Hải quan Bình Dương: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính

Lê Xuyền

(Tài chính) Trong thời gian qua, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương luôn đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện hóa của ngành, của đơn vị.

Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan. Nguồn: Internet
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan. Nguồn: Internet
Quyết liệt cải cách, hiện đại hóa

Một trong những nhiệm vụ luôn được quan tâm đặt lên hàng đầu tại Cục Hải quan Bình Dương trong những năm qua là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Những kết quả trong cải cách TTHC của Hải quan Bình Dương đã nhận được đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng và trở thành điểm sáng trong toàn Ngành. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi công tác cải cách TTHC đang được quyết liệt thực hiện, Hải quan Bình Dương đã cùng với toàn Ngành triển khai mạnh mẽ với tinh thần khẩn trương, hiệu quả...

Ngay từ đầu năm 2014, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong toàn đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa của ngành Hải quan nói chung, của Cục Hải quan Bình Dương nói riêng và đây là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mà Cục Hải quan Bình Dương phải cố gắng hoàn thành đúng theo tiến độ chung của ngành đề ra. Trong đó, tại các cuộc họp giao ban của Cục, lãnh đạo Cục đặc biệt lưu ý thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức cần hết sức tập trung đến công tác này, tại các cuộc họp đều có đánh giá kết quả đã triển khai thực hiện, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, hạn chế, tồn tại, đưa ra các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể để tạo tối đa hóa thuận lợi cho công đồng doanh nghiệp trong hoạt động xuất động xuất nhập khẩu.

Với sự chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 28/4, Cục Hải quan Bình Dương đã chính thức triển khai thành công hệ thống thông quan điện tử một cửa quốc gia (gọi tắt là VNACCS/VCIS) tại 7/7 Chi cục Hải quan trực thuộc và Bình Dương là một trong 5 đơn vị toàn ngành được Tổng cục Hải quan đánh giá rất cao về hiệu quả mang lại.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Cục Hải quan Bình Dương hiện nay trong công tác cải cách TTHC là đơn vị đã triển khai thành công và hiệu quả hệ thống máy soi container di động tại bãi kiểm hóa tập trung đã được Lãnh đạo UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan đánh giá rất cao nỗ lực của Hải quan Bình Dương. Qua việc triển khai kiểm tra hàng hóa qua máy soi đã được cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh đánh giá cao, giúp cho DN thông quan nhanh hàng hóa và giảm chi phí cho DN như chi phí bốc xếp, tháo dỡ, nhân công, thời gian kiểm tra trung bình từ 5-7 phút/container…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương cũng tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa Hải quan, đưa các hoạt động thường xuyên ngày càng đi vào nề nếp ổn định, đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh phấn đấu thực hiện tốt công tác chuyên môn, đơn vị còn tập trung vào công tác xây dựng lực lượng, giáo dục, nâng cao ý thức của cán bộ công chức (CBCC) trong việc phục vụ doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về tác phong, lề lối làm việc của CBCC. Chính vì sự quyết tâm cao độ của tập thể Ban Lãnh đạo Cục, đơn vị đã triển khai thành công chương trình thông quan điện tử VNACCS/VCIS vào ngày 28/4/2014 vừa qua. Hệ thống này là hệ thống thông quan điện tử hiện đại nhất mà Hải quan Nhật Bản đang triển khai và tài trợ cho Hải quan Việt Nam.

Mặt khác, ngày 12/8/2014, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Quyết định số 421/QĐ-HQBD về việc thành lập 3 Tổ triển khai cải cách thủ tục hành trong lĩnh vực hải quan, gồm: Tổ đo thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK); Tổ triển khai giai đoạn 2 của Hệ thống VNACCS/VCIS và xử lý các vướng mắc của hệ thống này; Tổ xây dựng sổ tay hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với từng loại hình hàng hóa XK, NK. Các tổ đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và được Cục trưởng phê duyệt.

Nhiệm vụ của các tổ công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiết thông quan hàng hóa XK, NK nhằm giảm thời gian thông quan cho các DN thực hiện thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các Tổ thường trực cải cách cách thủ tục hành chính của đơn vị luôn chủ động nghiên cứu các giải pháp cần thiết nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Cụ thể, các Tổ đang tiến hành xây dựng “Cuốn sổ tay nghiệp vụ” nhằm hướng dẫn cụ thể quy trình nghiệp vụ, hồ sơ hải quan, chính sách mặt hàng cho cán bộ công chức làm công tác nghiệp vụ tại các Chi cục nhằm giảm thời gian thông quan thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, giúp cán bộ hải quan chủ động nhanh chóng hơn trong việc trả lời chính sách cũng như áp dụng chính sách vào nghiệp vụ đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Công văn số 926/QĐ-HQBD ngày 27/12/2013 Danh mục cải cách hiện đại hóa năm 2014 và triển khai đúng tiến độ. Ban Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để cụ thể hóa các công việc có liên quan theo lộ trình đã được duyệt, giao Thường trực Ban Cải cách - Hiện đại hóa Cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Qua công tác kiểm tra, điều phối, các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị, duy trì thường xuyên việc thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình phù hợp với tình hình thực tiễn và chỉ đạo chung.

Thắt chặt quan hệ đối tác, đồng  hành

Hải quan Bình Dương cũng luôn xác định, xây dựng tốt mối quan hệ giữa hải quan- doanh nghiệp. Đây là bạn đối tác cùng song hành. Trong thời gia qua, Cục Hải quan luôn xác định phương chăm hoạt động “Hải quan - doanh nghiệp luôn luôn là bạn đồng hành” trong lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu. Hàng năm, Cục Hải quan Bình Dương luôn chủ động nghiên cứu và phối hợp với các Sở Ban ngành trong tỉnh như: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế Tỉnh, UBND Tỉnh, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh) để tổ chức đối thoại tháo gỡ vướng mắc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bằng hình thức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp đã được đại đa số doah nghiệp đồng tình ủng hộ. Tiêu biểu như: Cục Hải quan Bình Dương thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Đây là những yếu tố góp phần giúp Hải quan Bình Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua.

Đặc biệt, Hải quan Bình Dương đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật với đại diện của 05 Hiệp hội doanh nghiệp như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu và Câu lạc bộ XNK tỉnh Bình Dương. Đây cũng là một trong những yếu tố theo chốt giúp cho đơn vị luôn tăng số lượng doanh nghiệp làm thủ tục qua từng năm, giúp tạo nguồn thu cho đơn vị.

Trong năm 2014, Cục Hải quan Bình Dương luôn chủ động tiếp xúc mời gọi doanh nghiệp, phát triển quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp. Riêng tại cấp Cục thì tổ chức đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp theo định kỳ 2 lần/năm, cấp Chi cục 1 lần/năm.

Qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc, những vướng mắc phát sinh từ doanh phía doanh nghiệp liên đến hoạt động XNK đều được các cơ quan trong tỉnh tiếp nhận khi có đề nghị từ doanh nghiệp và những kiến nghị đều được các cơ quan trong tỉnh chuyển về Cục Hải quan Bình Dương giải quyết theo đúng trách nhiệm chuyên môn và thẩm quyền. Do đó, những vướng mắc phát sinh về thủ tục hành chính đều được Cục Hải quan Bình Dương tiếp nhận và xử lý kịp thời, những vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục cũng kiến nghị UBND, Tổng cục Hải quan sớm giải quyết cho doanh nghiệp.

Tăng cường công khai, minh bạch

Công khai, minh bạch không chỉ là giải pháp quan trọng giúp công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan được thành công mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, hiểu biết các thông tin, quy định liên quan đến hoạt động XNK. Thực hiện theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về: Tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo hướng hiện đại hóa, đơn giản hóa, công khai minh bạch các loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác cải cách TTHC là công khai bộ TTHC trong ngành Hải quan, với tổng số TTHC công bố hiện nay là 108 TTHC trong đó có 26 TTHC thực hiện tại cấp Cục và 82 TTHC thực hiện tại cấp Chi cục. Cục Hải quan đã yêu cầu thực hiện niêm yết công khai minh bạch các TTHC này tại cấp cục và tất cả các Chi cục (theo công văn số 1949/HQBD-VP ngày 06/8/2014).

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện việc niêm yết công khai các loại thủ tục trên tại trụ sở Cục Hải quan Bình Dương và tại các Chi cục Hải quan trực thuộc và dán thông báo niêm yết công khai để cho doanh nghiệp biết, nắm bắt và tiện tra cứu khi cần thiết.

Mặt khác, Cục Hải quan Bình Dương đã công khai bộ TTHC trên cổng thông tin điện tử của Cục để doanh nghiệp tiện tra cứu khi có nhu cầu. Doanh nghiệp không cần phải tới trụ sở Hải quan cũng có thể tra cứu dễ dàng các loại TTHC cần thiết trên website Cục Hải quan Bình Dương, giảm sự tiếp xúc giữa cán bộ hải quan với doanh nghiệp, tránh sách nhiễu, nhũng nhiễu doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến hoạt đông xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục đã công bố và niêm yết số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Chi cục tại trự sở hải quan và trên website Cục để thuận lợi cho doanh nghiệp phản ánh khi cần thiết và có phát sinh.

Quá trình áp dụng tại Cục Hải quan Bình Dương luôn đảm bảo thực hiện theo đúng qui định, chưa có khó khăn vướng mắc gì. Qua thực hiện rà soát nhằm đơn giản hóa và loại bỏ các thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã có báo cáo các đề xuất kiến nghị cụ thể với các Vụ, Cục chức năng thuộc Tổng cục Hải quan.

Giám sát chặt chẽ cán bộ trong thi hành công vụ

Một trong những nội dung trong công tác cải cách hiện đại hóa mà Cục Hải quan Bình Dương đang triển khai là đơn vị đã trang bị hệ thống camera giám sát tại 9/9 điểm thông quan hàng hóa (7/7 Chi cục Hải quan trực thuộc). Qua việc lắp đặt hệ thống camera giám sát sẽ giúp Lãnh đạo Chi cục có thể giám sát cụ thể công việc mà CBCC thuộc quyền quản lý đang thực hiện, việc tiếp xúc với doanh nghiệp đã đúng với tuyên ngôn phục vụ khách hàng hay chưa, đảm bảo đúng quy định đối với người CBCC hay chưa... Từ đó kịp thời chấn chỉnh, quán triệt tư tưởng cho CBCC đang thi hành công vụ vì doanh nghiệp phục vụ, đảm bảo đúng quy định của Ngành.

Nâng cao trình độ chuyên môn

Về công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, tự đào tạo nhằm đảm bảo công tác nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bình Dương được thực hiện chính xác, nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong việc khai báo hải quan.

Đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã kiện toàn Ban triển khai hệ thống VNACCS/VCIS theo Quyết định số 187/QĐ-HQBD ngày 31/3/2014. Đang tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu của hệ thống VNACCS/VCIS; Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ thuộc diện quy hoạch; Củng cố và phát triển đội ngũ chuyên gia cấp Cục ra Quyết định kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Chuyên gia cấp Cục; Chuẩn bị kiểm tra, sát hạch trình độ cán bộ công chức là lãnh đạo phụ trách và công chức làm công tác kiểm hoá, thanh khoản, kế toán thuế nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc; Tổ chức các lớp tập huấn tại Phòng Đào tạo cho cán bộ công chức về công tác Quản lý rủi ro; tập huấn khai thác, sử dụng chức năng EUC và NA02A trên Hệ thống VCIS; Tăng cường liêm chính hải quan, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh.