Hải quan Bình Dương: Hiệu quả từ công tác trực ban, giám sát trực tuyến

P.Vũ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về công tác trực ban trong ngành Hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai có hiệu quả công tác trực ban giám sát trực tuyến tại Cục trong thời gian qua.

Trực ban, giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan Bình Dương
Trực ban, giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan Bình Dương

Cụ thể, từ khi triển khai công tác trực ban giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan, Cục Hải quan  Bình Dương đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công tác trực ban. Đồng thời, ban hành Quy chế trực ban, giám sát trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại Cục. Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức trong việc giám sát trực tuyến đối với seal định vị trong công tác trực ban, giám sát trực tuyến.

Hàng tháng đều xây dựng lịch trực ban với đầy đủ thành phần, đúng thời gian theo quy định; hàng tuần xây dựng và triển khai các kế hoạch trực ban; các tin báo từ Tổng cục Hải quan và trực ban Cục được các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình trực ban giám sát trực tuyến, các tổ trực cũng như các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động, khai thác, thu thập đánh giá thông tin nghiệp vụ kịp thời phát hiện những sai phạm; tham mưu Lãnh đạo phê duyệt, tạo tin chuyển các đơn vị có liên quan tiếp nhận, theo dõi xử lý...

Tính từ thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế trực ban từ tháng 7/2019 đến nay, trực ban của Cục Hải quan Bình Dương đã tạo trên Hệ thống quản lý trực ban được hơn 130 tin báo chuyển cho các Chi cục thực hiện.

Bên cạnh đó, trực ban của Cục còn tiếp nhận, phối hợp xử lý tin báo từ trực ban Tổng cục Hải. Qua tin báo từ trực ban Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan Bình Dương tạo, các Chi cục đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được một số hành vi vi phạm, chủ yếu là khai sai tên hàng, mã số… Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện truy thu hơn 440 triệu đồng, tránh gây thất thoát số thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, qua hệ thống giám sát seal định vị, trực ban Cục đã phối hợp cùng các Chi cục giám sát hơn 860 seal định vị, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển, giám sát theo đúng quy định của cơ quan Hải quan.

Công tác trực ban đã cho thấy những hiệu quả như góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp. Đối với cơ quan Hải quan, đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý về hải quan, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, thay đổi phương thức quản lý từ kiểm tra hồ sơ giấy, giám sát thủ công sang quản lý, kiểm tra hiện đại dựa trên hệ thống công nghệ thông tin. Không những thế, qua công tác trực ban cũng nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với công chức chức thực thi nhiệm vụ.