Hải quan Bình Dương thu hơn 12,4 tỷ đồng từ kiểm tra trong và sau thông quan

Ngọc Linh - Phi Vũ

Thông qua công tác kiểm tra trong và sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 12,4 tỷ đồng, kịp thời chống thất thu thuế, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp
Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay Cục Hải quan Bình Dương tập trung lực lượng xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan đối với các vụ việc phát sinh cuối năm 2018; thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra hàng tồn kho, rà soát mã số, giá, xuất xứ hàng hóa của 79 lượt DN.

Kết quả, đơn vị thu hơn 6,5 tỷ đồng từ công tác hậu kiểm, trong đó, truy thu thuế hơn 5,1 tỷ đồng, xử phạt hành chính hơn 783 triệu đồng, phạt nộp chậm hơn 552 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị cũng quan tâm đến công tác kiểm tra trong thông quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả thu nộp ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng, trong đó, truy thu thuế hơn 5,5 tỷ đồng, số còn lại là phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp…

Trong quý II/2019, Cục Hải quan Bình Dương tăng cường công tác kiểm tra trong thông quan và sau thông quan đối với các trường hợp khai sai về mã số hàng hóa, thuế suất, sai thời hạn làm thủ tục hải quan, không tái nhập hàng hóa đúng thời gian đã đăng ký với cơ quan hải quan; khai sai so với thực tế về số lượng, trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định của pháp luật…