Hải quan Cao Bằng nỗ lực về đích sớm

Theo Thái Bình/haiquanonline.com.vn

Còn 2 tháng mới kết thúc năm 2021, nhưng tới thời điểm này Cục Hải quan Cao Bằng đã về đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách cả năm theo cả 3 chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu dự toán do Bộ Tài chính giao, chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, chỉ tiêu phấn đấu do UBND 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn giao).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Cục Hải quan Cao Bằng. Ảnh: Chi cục cung cấp.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Cục Hải quan Cao Bằng. Ảnh: Chi cục cung cấp.

Năm 2021, Cục Hải quan Cao Bằng được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 192 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 215 tỷ đồng; UBND 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn giao 210 tỷ đồng (địa bàn Cao Bằng 200 tỷ đồng; địa bàn Bắc Kạn 10 tỷ đồng).

Chỉ tiêu thu ngân sách tại Hải quan Cao Bằng trong tổng thu ngân sách của toàn Ngành không nhiều, nhưng với địa bàn đơn vị quản lý là khu vực miền núi còn nhiều khó khăn nên để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị quan trọng này là không hề dễ dàng.

Cập nhật hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Cao Bằng đạt 350,4 triệu USD, tăng 67% với cùng kỳ năm trước.

Trong đó xuất khẩu đạt 247,9 triệu USD, tăng 43%; nhập khẩu đạt 102,5 triệu USD, tăng 181%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu như: thủy sản đạt 76,2 triệu USD, tăng 197,6%; hạt điều đạt 93,4 triệu USD, tăng 32,4%; hạt tiêu đạt 22,2 triệu USD, tăng 246,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8 triệu USD, tăng 53,8%; rau quả đạt 26,6 triệu USD, giảm 1,9%...

Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu như: than cốc đạt 35,2 triệu USD, tăng 382%; vải các loại đạt 20 triệu USD, tăng 36,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 4,1 triệu USD, tương đương kim ngạch cùng kỳ năm trước…

Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Hoàng Khánh Hòa chia sẻ, xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu nên ngay từ những ngày đầu của năm 2021 Cục đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ở mức cao nhất.

Trong đó, mục tiêu quan trọng là tạo thuận lợi thương mại để thu hút và nuôi dưỡng nguồn thu, gắn với đó là đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, không để phát sinh nợ mới...

Đặc biệt, Cục Hải quan Cao Bằng đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

"Trong bối cảnh năm 2021 tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nên đơn vị đặc biệt chú trọng các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, thông quan hàng hóa nhanh chóng. Nhưng với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kim ngạch xuất nhập khẩu tại đơn vị tăng trưởng khá, giúp kết quả thu ngân sách về đích sớm cả 3 chỉ tiêu của cả năm.

Tính đến ngày 26/10, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Cao Bằng đạt 225,4 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 117% chỉ tiêu Bộ Tài chính, đạt 107% chỉ tiêu UBND tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và đạt 105% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao", Cục trưởng Hoàng Khánh Hòa nhấn mạnh.

Các giải pháp được Cục Hải quan Cao Bằng tập trung thực hiện như: quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2021.

Hỗ trợ các chi cục thực hiện tốt Hệ thống kế toán thuế tập trung; Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa. Cùng với đó là thường xuyên rà soát công tác miễn thuế, giảm, hoàn thuế, không thu thuế đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Đồng thời phát hiện sai sót, vi phạm kịp thời chấn chỉnh xử lý; phát hiện sơ hở, bất cập để kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra xác định giá; hướng dẫn về kiểm tra, xác định trị giá, cập nhật hệ thống; kịp thời báo cáo đề xuất sửa đổi các mức giá không phù hợp và các mặt hàng mới phát sinh vào danh mục quản lý rủi ro về trị giá; thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất để đánh giá những rủi ro về công tác kiểm tra, xác định giá trong toàn cục, phát hiện sai sót để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Cùng với đó là tăng cường giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho các đơn vị trong việc thực hiện Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan về tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện...

Theo Cục trưởng Hoàng Khánh Hòa, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tập trung các giải pháp tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh khi cả nước chuyển sang trạng thái “bình thường mới” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.