Hải quan Hà Nội: Phổ biến chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

PV.

Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 13 năm 2015 với chuyên đề phổ biến chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp. Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Phương Trung chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số phòng chức năng và lãnh đạo Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội; 20 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn (trong đó có 4 DN đã được công nhận DN ưu tiên và 16 DN đáp ứng đủ điều kiện DN ưu tiên).

Mục đích của Hội nghị này là nhằm giới thiệu Luật Hải quan số 54/2014/QH13 về chế độ ưu tiên đối với DN; Phổ biến những nội dung chính Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính; Đánh giá của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với DN đủ điều kiện.

Qua Hội nghị này, các DN đã được phổ biến chính sách ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đã được giải thích đầy đủ nội dung của chính sách, giải đáp những khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó cục trưởng Nguyễn Phương Trung cho biết, với các nội dung đã trao đổi sẽ giúp DN so sánh đối chiếu với những quy định áp dụng vào đơn vị mình, từ đó đề nghị cơ quan hải quan làm thủ tục công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên nếu đủ điều kiện.

“Từ chính sách chế độ ưu tiên đối với DN là một những ưu việt của quản lý hải quan hiện đại, cơ quan hải quan mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hợp tác chặt chẽ của cộng đồng DN với cơ quan hải quan để phấn đấu ngày càng có nhiều DN được áp dụng chế độ ưu tiên”, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Trung mong muốn./.