Hải quan Hà Tĩnh nỗ lực giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong năm 2016, việc tiếp nhận hồ sơ qua cơ chế một cửa của Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân với 261.278/261.278 hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn (đạt tỷ lệ 100%).

Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nguồn: PV.
Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nguồn: PV.

Ông Đinh Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã duy trì việc niêm yết công khai 168 thủ tục hành chính (TTHC) hiện hành của ngành Hải quan (theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 và Quyết định số 819/QĐ-BTC ngày 13/4/2016 của Bộ Tài chính) tại trụ sở và nơi thực hiện thủ tục hải quan (TTHQ) đồng thời đăng tải tại chuyên mục “Thủ tục hải quan” trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn giữ thái độ trách nhiệm, nhiệt tình trong quá trình giải quyết công việc và văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Công tác kiểm soát TTHC luôn được các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện. Thông qua TTHQ điện tử, các đơn vị đã công khai minh bạch các TTHC, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch trên địa bàn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao... 

Hiện Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có 168 TTHC đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 73 thủ tục đạt cấp độ 3, một số thủ tục cốt lõi cấp độ 4. Từ nay đến hết năm 2016 sẽ triển khai thêm 46 thủ tục cấp độ 3 và đến năm 2017, 100% thủ tục đạt cấp độ 3.

Cũng theo ông Hòa, bước sang năm 2017, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện cắt giảm các thủ tục không cần thiết; triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Triển khai hệ thống VNACCS/VCIS giai đoạn 2 và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; quản lý - điều hành qua mạng; thực hiện thu ngân sách qua ngân hàng thương mại, triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến (đã ứng dụng triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết công việc...) tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. 

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 tối thiểu cho 46 TTHC trong đó 41 TTHC thực hiện thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến (11 thủ tục tại cấp cục, 24 thủ tục tại cấp chi cục, 11 thủ tục tại cấp tổng cục), 5 thủ tục thực hiện bằng các hệ thống khác./.

Mới đây, Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã công bố kết quả xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm 2016. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xếp thứ 16 trong tổng số 32 cục hải quan địa phương (giữ nguyên thứ hạng so với năm 2015 và tăng 8 hạng so với năm 2014).


Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS. Thực hiện hệ thống “Quản lý văn bản và điều hành qua mạng Cloud.Office” phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tra cứu, thực hiện chế độ báo cáo điện tử; thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tham gia triển khai dự án hiện đại hóa quy trình thu, nộp thuế giữa các đơn vị kho bạc Nhà nước - Hải quan - Ngân hàng thương mại và hiện đang tích cực triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian, chí phí cho doanh nghiệp.