Hải quan Hà Tĩnh: Thu hồi danh mục miễn thuế của 2 doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa thu hồi Danh mục miễn thuế của Công ty CP đầu tư phát triển Việt Lào và Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch.

CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.
CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, đơn vị vừa có thông báo thu hồi Danh mục miễn thuế do đơn vị cấp và đề nghị các đơn vị Hải quan trên toàn quốc dừng làm thủ tục miễn thuế đối với Công ty CP đầu tư phát triển Việt Lào có địa chỉ tại KCN Đại Kim, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để phục vụ dự án “Nhà máy sản xuất kính an toàn Vĩnh Thái”.

Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng thu hồi Danh mục miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi kèm theo danh mục mà đơn vị đã cấp cho Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch, địa chỉ tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, Hải quan Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị Hải quan toàn quốc dừng làm thủ tục miễn thuế theo Danh mục miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp cho DN.

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đối với việc thu hồi Danh mục miễn thuế đã cấp cho Công ty đầu tư phát triển Việt Lào là do Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh đã chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn. Đối với Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch là do đơn vị này NK không hết theo danh mục.