Hải quan Quảng Ninh ban hành Kế hoạch chống buôn lậu

Văn Thắng

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vừa xây dựng Kế hoạch Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, việc xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 14/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng và Kế hoạch số 2088/KH-TCHQ ngày 14/5/2024 của Tổng cục Hải quan về Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Để thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, Hải quan Quảng Ninh tập trung tổ chức phổ biến quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản.
Cụ thể như: Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ chỉ đạo các biện pháp bình ổn thị trường vàng; Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng; Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng;...

Hải quan Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan: bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra bí mật và công khai trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; Thực hiện điều tra nghiên cứu nắm tình hình về tuyến, địa bàn, phương tiện, đối tượng trọng điểm; Xây dựng hồ sơ nghiệp vụ; áp dụng các biện pháp trinh sát, xác lập chuyên án đấu tranh để phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Cùng với đó, Hải quan Quảng Ninh tăng cường chỉ đạo, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan như máy soi chiếu container, máy soi chiếu hành lý, hệ thống camera giám sát trực tuyến...

Đồng thời, Cục thường xuyên tổ chức đào tạo, tự đào tạo, nâng cao năng lực của công chức hải quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan tại cửa khẩu và công chức thực hiện soi chiếu, phân tích đánh giá hình ảnh qua máy soi, để đưa các lô hàng, hành lý, phương tiện có nguy cơ rủi ro cao (trà trộn, ngụy trang vàng, ngoại tệ, tiền Việt Nam vào các hàng hóa khác) để đưa vào diện soi chiếu, kiểm tra thực tế nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo qui định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh tăng cường thực hiện các nghiệp vụ như: Thu thập, xử lý thông tin, phân tích rủi ro các lô hàng trọng điểm, đối tượng trọng điểm; Kiểm tra có mục tiêu đối với các doanh nghiệp, cá nhân có rủi ro cao, các hành vi khai sai, khai khống nhằm chuyển trái phép ngoại tệ ra nước ngoài; Kiểm soát chặt chẽ hành lý của hành khách xuất nhập cảnh (bao gồm cả tiếp viên, phi hành đoàn, thủy thủ, thuyền viên...) và phương tiện xuất nhập cảnh; Kiểm tra thực tế hành lý, các lô hàng nghi ngờ hoặc có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành niêm yết công khai tại khu vực cửa khẩu, trang thông tiện tử, tuyên truyền cho hành khách xuất nhập cảnh các qui định của pháp luật về mang ngoại tệ, tiền Việt Nam, vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh.

Cùng với đó, Cục sẽ vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu và tích cực tố giác cho cơ quan chức năng hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, tiền tệ qua biên giới.

Các cơ quan Hải quan của Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường... và các đơn vị nghiệp vụ của Cục Điều tra chống buôn lậu để trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới; kịp thời báo cáo Cục Hải quan tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.