Hải quan Quảng Ninh tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Xuân Hương

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, ma túy qua biên giới trong thời gian tới.

Hải quan Quảng Ninh phối hợp tiêu hủy hàng hóa vi phạm
Hải quan Quảng Ninh phối hợp tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2254/TCHQ-ĐTCBL ngày 12/5/2023 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế trong thời gian tới; công văn số 2416/TCHQ-ĐTCBL ngày 22/5/2023 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, ma túy qua đường hàng không.

Đồng thời, Cục thực hiện nghiêm Phương án số 1186/PA-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sau khi giải thể và chấm dứt hoạt động Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến đò Dân Tiến.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, tiếp tục triển khai các nội dung, giải pháp và nhiệm vụ được phân công tại các văn bản: Kế hoạch số 3470/KH-HQQN ngày 07/10/2022 về tăng cường công tác chống bôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới giai đoạn 2022-2025; Công văn số 109/HQQN-CBL ngày 10/01/2023 vè việc triển khai kế hoạch chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Kế hoạch số 08/KH-HQQN ngày 20/01/2023 về triển khai công tác kiểm soát hải quan năm 2023. Các văn bản chỉ đạo theo chuyên đề của Cục Hải quan tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới…

Đồng thời, căn cứ thực tế tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định trọng điểm, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), hàng tạm nhập tái xuất (TNTX), hàng miễn thuế, hành lý của hành khách, cư dân biên giới và phương tiện xuất nhập cảnh. Tập trung kiểm soát chặt các mặt hàng trọng điểm như hàng cấm, ma túy, hàng hóa thuộc diện chịu thuế, hàng hóa có giá trị cao, hàng XNK có điều kiện… nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng trong thu thập, trao đổi thông tin nhằm kiểm soát tốt địa bàn, không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua cửa khẩu và các khu vực khác trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả, ma túy luôn được Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng triển khai thực hiện.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 111 vụ, trị giá 3.081 triệu đồng, tăng 50% về số vụ và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan Hải quan đã xử lý 231 vụ, tiền phạt 1.605 triệu đồng (trong đó, vi phạm về thủ tục hải quan là 124 vụ, tiền phạt 927 triệu đồng; vi phạm về kiểm soát 107 vụ, tiền phạt 678 triệu đồng), tăng 19% về số vụ và tăng 11% về tiền phạt so với cùng kỳ năm trước.