Hải quan sẵn sàng làm ngoài giờ để thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn

Theo baohaiquan.vn

Trong công văn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn.

Lực lượng Hải quan kiểm tra, giám sát được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn. Nguồn: PV.
Lực lượng Hải quan kiểm tra, giám sát được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn. Nguồn: PV.
Ngoài ra, lực lượng hải quan còn ưu tiên giải quyết trước thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng lợn, thịt lơn có nguồn gốc trong nước, chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn trong nước đang chờ thông quan tại cửa khẩu.

Mặt khác, các thủ tục kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn.

Tổng cục Hải quan kiến nghị, UBND các tỉnh kéo dài thời gian đóng, mở cửa khẩu (trong trường hợp cần thiết) để giải quyết thủ tục xuất khẩu lợn, thịt lợn; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (kho, bãi, điện, nước…) phục vụ lưu giữ, bảo quản lợn, thịt lợn xuất khẩu.

Các đơn vị nghiệp vụ (chi cục hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát hải quan) phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tạm nhập, tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.