Hệ thống công cụ nâng cao năng suất thường được doanh nghiệp áp dụng

Nguyễn Hiền

Trong thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng áp dụng nhiều hơn các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ năng suất chất lượng (CCNSCL) phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của mình.

Trong số các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, có một số công cụ phổ biến như: KPI, Kaizen, QCC, 7 công cụ thống kê…
Trong số các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, có một số công cụ phổ biến như: KPI, Kaizen, QCC, 7 công cụ thống kê…

Hiện nay, có rất nhiều công cụ cải tiến năng suất có thể tích hợp với hệ thống quản lý của DN, việc chọn lựa những công cụ nào và tích hợp làm sao cần có các phương án thích hợp. Trong số các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, có một số công cụ phổ biến như: KPI, Kaizen, QCC, 7 công cụ thống kê…

Trong thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng áp dụng nhiều hơn các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và các công cụ năng suất chất lượng (CCNSCL) phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của mình.

Những hệ thống quản lý và các CCNSCL thường được các doanh nghiệp áp dụng có thể kể đến như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS/ISO 45001 và các công cụ năng suất chất lượng (KPI, Kaizen, QCC, 7QC). Với những hệ thống quản lý và CCNSCL này thường được xây dựng và áp dụng độc lập với nhau.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc vận hành của các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn thì về cơ bản tất cả các hệ thống quản lý đều có phương pháp tiếp cận chung và có thể được kiểm soát, vận hành và áp dụng theo một cách tích hợp, đồng thời có thể lồng ghép áp dụng các CCNSCL trong các hệ thống quản lý tích hợp.

Hiện nay, trong nước và thế giới đều đã có xu hướng tích hợp cho các Hệ thống quản lý với các CCNSCL mà không xây dựng riêng rẽ từng hệ thống như trước.