Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái:

Hệ thống hóa đơn điện tử góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch

Việt Dũng

Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức sáng ngày 21/11.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, sự kiện công bố triển khai Hệ thống HĐĐT khẳng định cho nỗ lực và thể hiện kết quả quan trọng đạt được của các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là của Bộ Tài chính và toàn ngành Thuế trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong kê khai nộp thuế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công khai minh bạch, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tập trung đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó khẳng định sự cần thiết phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, phát triển mạnh mẽ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...

Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã rất nỗ lực trong cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, thị trường chứng khoán... Trong đó, cải cách công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã được Tổng cục Thuế và toàn ngành Thuế triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điển hình như, việc đăng ký, kê khai thuế điện tử đã được ngành Thuế triển khai từ khá sớm. Từ năm 2009 đến năm 2015, ngành Thuế đã triển khai vận hành Hệ thống quản lý thuế Tập trung (TMS) trên phạm vi toàn quốc với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, đến hoàn thuế. Đến nay, tỷ lệ đăng ký thuế điện tử đạt 100%, tỷ lệ kê khai thuế điện tử đạt 99,99%, tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99%, hoàn thuế điện tử đạt 98%. Đây chính là bước tiến dài, nhờ đó các chỉ số về môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, người dân, cộng đồng DN được trực tiếp hưởng lợi. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, giúp người dân và DN thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các vị khách mời, lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn nút triển khai hệ thống HĐĐT.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các vị khách mời, lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn nút triển khai hệ thống HĐĐT.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình hiện nay, HĐĐT đóng vai trò quan trọng trong quản lý thuế hiện đại, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ đối với cơ quan Thuế, mà còn đối với cộng đồng DN. Đầu năm 2021, tại Nghị quyết số 01-NQ/CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng lộ trình và triển khai áp dụng HĐĐT. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã lập kế hoạch triển khai HĐĐT theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, triển khai trước tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định và Giai đoạn 2 từ tháng 4-7/2022, triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó, đã cắt giảm được 194 thủ tục hành chỉnh thuế, giảm từ 498 thủ tục xuống còn 304 thủ tục và đã tích hợp 150 thủ tục lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đặc biệt, với vai trò quan trọng, chủ chốt của ngành Tài chính đối với tăng trưởng kinh tế, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Thuế thể hiện qua công tác thu NSNN hàng năm: Tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 9,7%/năm, liên tục hoàn thành vượt mức dự toán được giao và vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm cân đối NSNN và nguồn lực tài chính cho các mục tiêu, nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách phát sinh...

Phó Thủ tướng cho rằng, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm quản lý thu và bảo đảm nguồn NSNN, việc tổ chức Hội nghị công bố và kích hoạt Hệ thống HĐĐ hôm nay là kết quả của một quá trình phấn đấu với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, toàn ngành Thuế và sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, đồng hành của các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân và cộng đồng DN.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng khẳng định, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành Tài chính, ngành Thuế trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua. Kết quả bước đầu mà ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ, cùng các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng DN, người nộp thuế đã đạt được để kích hoạt, đưa Hệ thống HĐĐT vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Ngành Tài chính, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính - NSNN, quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, DN và cơ quan quản lý. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tăng cường quán triệt trong toàn ngành, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hơn nữa Hệ thống HĐĐT; bảo đảm thông tin, dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực, thế giới.

Thứ hai, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoá đơn điện tử đến toàn thể Nhân dân, cộng đồng DN; mở rộng các kênh tương tác để hỗ trợ hiệu quả người dẫn, DN về HĐĐT.

Thứ ba, xác định rõ việc triển khai hệ thống HĐĐT là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Rà soát, hoàn thiện quy định về các hệ thống tài nguyên thông tin, dữ liệu số có tính kết nối, liên thông cao; không chỉ phục vụ công tác quản lý thuế mà còn các lĩnh vực khác

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể để triển khai thành công hệ thống HĐĐT, nhất là phối hợp với ngành Ngân hàng để thanh toán điện tử, tạo sự minh bạch về tài chính, thuận tiện cho người sử dụng. Đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn.

Thứ năm, cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý HĐĐT, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thương mại diện tử, giao dịch xuyên biên giới...; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Khẳng định sự kiện hôm nay là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý thuế, quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, minh bạch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng việc triển khai HĐĐT sẽ được các tổ chức, DN, hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.