VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Kinh phí hoạt động thường xuyên của các Tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước

(Tài chính) Ngày 26/8, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán khoản kinh phí hoạt động thường xuyên của các Tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch này quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán khoản kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm để thực hiện các chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu lien tich so 119-2013-TTLT-BTC-BNV.doc

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM