VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Quyết định 2413/QĐ-BTC:

Quy chế trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và Thuế

Ngày 23/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2413/QĐ-BTC về Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.

Theo Quyết định, Quy chế quy định cụ thể việc trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế các cấp, bao gồm:
- Trao đổi, cung cấp thông tin về người nộp thuế thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu;
- Phối hợp đánh giá và áp dụng kết quả đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro doanh nghiệp trong quản lý hải quan, quản lý thuế;
- Phối hợp đánh giá, công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với doanh nghiệp được công nhận theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế, hải quan;
- Phối hợp xử lý những bất cập, vướng mắc trong quy trình nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế...
Quy chế áp dụng với các đơn vị của hai cơ quan, bao gồm:
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Cục Thuế tỉnh, thành phố;
- Chi cục Hải quan, đơn vị tương đương và chi cục Thuế...
Quy chế kèm theo 2 phụ lục:
1. Danh mục cơ quan Thuế trao đổi, cung cấp;
2. Danh mục cơ quan Hải quan trao đổi, cung cấp.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2413/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM