VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư 251/2016/TT-BTC:

Quy định về phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 251/2016/TT-BTC quy định về phí xử lý vụ việc cạnh tranh bao gồm mức thu phí, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, phí giải quyết yêu cầu độc lập và phí thẩm định hưởng miễn trừ trong cạnh tranh.

Theo Thông tư, người nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh là người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ và người chịu phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh.

Tổ chức thu phí xử lý vụ việc canh tranh là Cục quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương.

Về mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh, Thông tư quy định như sau:

- Phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10 triệu đồng/vụ; đối với hạn chế cạnh tranh là 100 triệu đồng/vụ.

- Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền, nghĩa vụ liên quan là 10 triệu đồng/vụ.

- Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50 triệu đồng/hồ sơ.

Về việc quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, Thông tư quy định tổ chức thu phí phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Riêng đối với tổ chức thu phí được khoán kinh phí hoạt động được trích lại 90% phí để trang trải.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định, chậm nhất ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí xử lý vụ việc cạnh tranh đã thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 251/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 251/2016/TT-BTC.
 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM