Hiệu quả từ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện

Nguyễn Linh

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Áp dụng TQM giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Áp dụng TQM giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) - phương pháp dùng để quản lý một tổ chức, doanh nghiệp, định hướng chất lượng.

Thực tế cho thấy, để hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM đạt hiệu quả tốt nhất, các doanh nghiệp phải cần đảm bảo điều kiện nhất định. Chẳng hạn, trách nhiệm về chất lượng phải thuộc về lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Theo đó, lãnh đạo phải đưa ra cam kết, tạo điều kiện phát triển TQM trong hệ thống và đồng hành trong mọi giai đoạn triển khai thực hiện TQM

Bên cạnh đó, cần phải kiên trì áp dụng, không nóng vội, triển khai lần lượt từ khu vực, bộ phận tới toàn thể; mạnh dạn cải tiến và thay đổi tổ chức theo chương trình TQM; trao quyền và ủy nhiệm cho cán bộ trung gian, các giám sát viên, các trưởng nhóm và cả người lao động để họ có thể chủ động thực hiện TQM; đảm bảo hệ thống thông tin vận hành liên tục.

Khai thác tốt công cụ thống kê tìm ra nguyên nhân để có các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời và chính xác. Để tránh những tổn thất kinh tế, phải có chiến lược đào tạo cụ thể, phải triệt để thực hiện nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu.

Ngoài ra, chất lượng phải là mối quan tâm của mọi thành viên trong tổ chức. Do vậy, TQM phải được xây dựng trên cơ sở thông hiểu lẫn nhau, huy động sự hợp tác, tham gia của tất cả mọi người vì mục tiêu chung là chất lượng...

Tại Việt Nam, Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong Hải Phòng là đơn vị đầu tiên thí điểm triển khai TQM. Đơn vị này đã áp dụng thành công TQM để các đơn vị khác đến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Giai đoạn này, nhiều địa phương trên cả nước đã thúc đẩy phát triển hệ thống quản lý tiên tiến, bước đầu đã giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu ra, hạn chế lỗi sản phẩm, gia tăng chất lượng thành phẩm.

Có thể kể tên một vài đơn vị tiêu biểu trong việc áp dụng TQM như: Công ty cổ phần Thăng Long, Công ty giày Thượng Đình, Công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy… Tính đến nay, có rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã áp dụng TQM.

Tại Công ty Cổ phần Trường Sơn, trước khi áp dụng TQM, sự quản lý, sắp xếp trong các bộ phận còn nhiều bất cập. Chi phí sản xuất và lãng phí của công ty còn nhiều. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của chuyên gia cùng sự nỗ lực học hỏi của các thành viên, Công ty đã triển khai áp dụng tốt TQM vào công ty.

Nhờ đó, hiệu suất hoạt động của toàn Công ty đã tăng mạnh từ 40% lên 80%, gấp đôi với trước đây. Cả 10 tiêu chí đánh giá đều có sự cải thiện, đơn cử như: Sản xuất có chất lượng tăng từ 33,33% lên 66,67%, cam kết về chất lượng tăng 66,67% lên 100%; sử dụng lao động tăng từ 50% lên 83,33%...

Có thể nói, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.