Hải quan Bình Dương:

Hiệu quả từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơn Thành

Bằng tinh thần quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thượng mại, trong năm 2019, Hải quan Bình Dương đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị

Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Cán bộ công chức Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại luôn được Cục Hải quan Bình Dương xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, vì vậy việc xây dựng các Kế hoạch cũng như triển khai các giải pháp thực hiện luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Lãnh đạo Cục.

Trong nhiều năm qua, công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn luôn được tổ chức thực hiện hiệu quả phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn. Kiên quyết không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

Các vụ việc vi phạm phát sinh tại Cục Hải quan Bình Dương chủ yếu là vi phạm về thời gian làm thủ tục hải quan, khai sai tên hàng mã số, xuất xứ, khai sai số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu… Để hạn chế dần các sai phạm này, Cục Hải quan Bình Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, thường xuyên nhắc nhỡ cảnh báo sai phạm đi đôi với hướng dẫn thủ tục hải quan định kỳ.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính hiện nay trên địa bàn chủ yếu nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, ổn định tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

 Trong năm, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện 1.735 trường hợp vi phạm, thực hiện xử phạt 133.826.075.549 đồng.

Bên cạnh đó, công tác triển khai, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành cũng được Hải quan Bình Dương thực hiện có hiệu quả. Theo đó, trong năm, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản theo tinh thần các Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2005, Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015, Quyết định số 450/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2018 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra Chống buôn lậu, các bộ, ngành chức năng, ủy ban nhân dân Tỉnh. Đồng thời, đã chủ động phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong và ngoài Ngành để phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Công tác phối hợp giữa Cục Hải quan Bình Dương với Cục Điều tra chống buôn lậu, Công an Tỉnh và các cơ quan hữu quan vẫn luôn được duy trì, tạo mối quan hệ phối hợp tốt.

Điển hình như, trong năm 2019, Cục tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp 01/QCPH/HQBD-CABD ngày 06/06/2016 giữa Hải quan và Công an (PC47); Quy chế liên ngành số 02/QCLN/2014/CA-VKS-SCSPC&CC-CHQ-SNN&PTNT ngày 25/04/2014 và Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương.

Qua đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã giám sát chặt chẽ quá trình làm thủ tục, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thu thập thông tin để quản lý tốt DN trọng điểm; xác minh thực tế hoạt động của các doanh nghiệp có nghi vấn...

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 2068/TCHQ-ĐTCBL ngày 09/4/2019 và Công văn số 861/HQBD-CBL&XL ngày 18/4/2019 về việc triển khai thực hiện giám sát, kiểm tra đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam sang Campuchia, lực lượng chống buôn lậu của Cục đã quyết liệt thực hiện với kết quả là lũy kế đến 15/10/2019 phát hiện, xử lý 34 trường hợp.

Thực hiện theo Kế hoạch số 27/KH-TCHQ ngày 25/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai công tác Kiểm soát Hải quan năm 2019, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đã xây dựng và quán triệt các đơn vị triển khai hoàn thành các Kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra.

Cục đã đẩy mạnh thực hiện công tác Trinh sát ngoại tuyến; Tuần tra kiểm soát địa bàn; Điều tra nắm tình hình kết hợp với thu thập các thông tin từ các Cộng tác viên, Cơ sở bí mật; Phân tích dữ liệu hàng hóa xuất nhập khẩu qua hệ thống VNACC/VCISS kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tố giác tội phạm, bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan. Qua 11 tháng đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ vi phạm. Tổng trị giá hàng vi phạm là 5.817.589.877 đồng và 41.225,65 USD.

Với những kết quả trên đã góp phần quan trọng giúp Hải quan Bình Dương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.