Hải quan Quảng Ninh:

Hiệu quả từ việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Xuân Hương

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua được Cục Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh triển khải đã mang đến những kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao

Một trong các hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp do Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan
Một trong các hội nghị tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp do Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan

Thay đổi tư duy trong hỗ trợ doanh nghiệp từ “Cung cấp những gì cơ quan hải quan có” sang “Cung cấp, hỗ trợ những gì doanh nghiệp cần”, từ “Đợi doanh nghiệp hỏi mới trả lời” sang “Chủ động tìm hiểu, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp”  với những mô hình mới như “Cà phê doanh nhân”, “Diễn đàn Hải quan – Doanh nghiệp”, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp theo khối, nhóm doanh nghiệp có cùng loại hình hoạt động XNK hàng hóa… Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh của Cục Hải quan Quảng Ninh trong năm 2021 đã mang đến những kết quả tích cực; thu hút 1.211 doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn (tăng 74 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020), kim ngạch đạt 11,21 tỷ USD (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020).

Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là tổ chức 3 hội nghị tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp với sự tham gia của 177 doanh nghiệp XNK; đại diện các hãng tàu lớn như: Maersk Lines, Cu Lines và SITC cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Các hội nghị đã tiếp thu nhiều kiến nghị của doanh nghiệp XNK, hãng tàu, đơn vị kinh doanh kho, bãi, địa điểm… Trên cơ sở ý kiến, đề nghị của đại diện các doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh thành lập Tổ công tác rà soát, thẩm định, thu thập thêm thông tin về những vấn đề doanh nghiệp trao đổi để xem xét có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã được Cục Hải quan tỉnh triển khai sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả như: Tổ chức 5 hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp cấp Cục, giải đáp trực tiếp 72 vướng mắc cho doanh nghiệp ngay tại hội nghị, 18 vướng mắc sau hội nghị và kiến nghị tháo gỡ 5 vướng mắc vượt thẩm quyền. Các tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp của Cục đã giải đáp 397 vướng mắc trực tiếp tại cơ quan hải quan.

 Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng khai thác thế mạnh của công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh đã gửi 2.365 lượt email cung cấp thông tin văn bản pháp luật mới cho doanh nghiệp; thực hiện giải đáp 1.212 vướng mắc cho doanh nghiệp qua điện thoại, giải đáp 169 vướng mắc qua fanpage DDCI Hải quan, đăng tải gần 100 văn bản và 381 tin bài tuyên truyền pháp luật qua website Cục Hải quan Quảng Ninh; Phối hợp đăng tải 208 tin bài và 15 phóng sự truyền hình trên báo, đài của trung ương, địa phương để hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; phát gần 400 tờ rơi tuyên truyền hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp…

Nhiều chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thường xuyên được Cục Hải quan tỉnh ban hành như: Kế hoạch số 335/KH-HQQN ngày 29/01/2021 về tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021; Kế hoạch 121/KH-HQQN ngày 09/02/2021 về triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Công văn 1027/HQQN-CBL ngày 08/4/2021 chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Công văn số 1470/HQQN-CBL ngày 14/5/2021 rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội… Nhờ đó, hoạt động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai thực hiện thông suốt, kịp thời, hiệu quả từ cấp Cục tới cấp Chi cục.

Việc triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn.

Lũy kế đến ngày 15/11/2021, đã thu hút 1.211 doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn (tăng 74 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020) với 78.125 tờ khai (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020), kim ngạch đạt 11,21 tỷ USD (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020). Số thu ngân sách đạt 8.395 tỷ đồng, đạt 69,96% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ), đạt 76,32% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (11.000 tỷ đồng).