HNX tổ chức tuần lễ quản trị công ty thứ nhất trong năm 2015

pv.

(Tài chính) Từ ngày 19-23/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức tuần lễ Quản trị công ty lần thứ nhất, năm 2015. Trong tuần lễ này, HNX sẽ phối hợp với Công ty Chứng khoán FPT tổ chức hội thảo với chủ đề: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 20/1 và 23/1.

Những năm qua, các diễn đàn quản trị công ty của HNX luôn được tổ chức hiệu quả, gắn với thực tiễn quản lý tại doanh nghiệp nên luôn được cộng đồng các công ty đại chúng đánh giá cao. Nguồn: HNX
Những năm qua, các diễn đàn quản trị công ty của HNX luôn được tổ chức hiệu quả, gắn với thực tiễn quản lý tại doanh nghiệp nên luôn được cộng đồng các công ty đại chúng đánh giá cao. Nguồn: HNX

Chương trình tuần lễ Quản trị công ty năm 2015 được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức về quản trị công ty, thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch của HNX, hướng tới sự thay đổi về chất của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chương trình tuần lễ Quản trị công ty dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý với các nội dung chính xoay quanh các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, tập trung vào các vấn đề còn nổi cộm trong thực tiễn quản trị công ty hiện nay của các doanh nghiệp. Chương trình cũng dành giới thiệu một số thông lệ tốt về quản trị công ty đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới như: Tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông, lập Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng thông tin công bố và vai trò của báo chí, chất lượng báo cáo tài chính và IFRS,...

Chương trình mỗi Quý sẽ thiết kế nội dung từ 1-2 ngày làm việc với sự kết nối, tham gia của nhiều thành viên thị trường như công ty chứng khoán, đơn vị kiểm toán. Và để đáp ứng nguyện vọng tham gia của nhiều doanh nghiệp ở xa, chương trình sẽ được tổ chức liên tục nhiều đợt trong vòng 01 tuần lễ, tại 03 miền Bắc Trung và Nam để tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp ở nhiều nơi có thể bố trí thời gian tham dự.

Hội thảo Tuần lễ quản trị công ty lần thứ nhất tập trung vào việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông và lập Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững do các đại diện từ FPTS, HNX, và PWC chia sẻ kinh nghiệm.

Hoạt động ý nghĩa ngay trong những ngày đầu năm mới 2015 này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC), ra đời ngày 8/3/2005. Trước đó, ngày 5/1/2015, HNX cũng tổ chức một sự kiện quan trọng khác đó là công bố bộ chỉ số HNX mới và chỉ số trái phiếu Bond - Index ngay trong lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2015.