Hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sẽ được cấp hóa đơn điện tử

Theo Duyên Duyên/vneconomy.vn

Hộ, cá nhân kinh doanh không có đủ điều kiện để tự khởi tạo hóa đơn điện tử, nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách thì được cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực theo từng lần phát sinh...

Hóa đơn điện tử sẽ được cấp miễn phí cho các hộ, cá nhân có doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng. Nguồn: Internet
Hóa đơn điện tử sẽ được cấp miễn phí cho các hộ, cá nhân có doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng. Nguồn: Internet

Thông tin từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan này đang xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Hóa đơn điện tử sửa đổi. Dự kiến Nghị định này sẽ được Chính phủ ký ban hành cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Tổng cục Thuế cho biết với mục tiêu lớn nhất là áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử quy định người bán hàng hóa dịch vụ là doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, siêu thị… thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Riêng với các tổ chức kinh tế còn lại và doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Dự thảo nghị định cũng quy định, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có doanh thu năm liền trước liền kề từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của xác thực được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt có kết nối với ngân hàng.

Đáng chú ý, với hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng có yêu cầu thì vẫn được sử dụng theo quy định. Nếu các chủ thể này không có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để tự khởi tạo hóa đơn điện tử, nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết sẽ trình Chính phủ quy định cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực không thu tiền đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện chương trình khởi nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập cũng được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí.

Hóa đơn điện tử miễn phí cũng sẽ được cấp cho các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sử dụng hóa đơn điện tử; các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực được thu tiền dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và bên nhận dịch vụ.