Tiền Giang:

Hỗ trợ 40 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến sản xuất

Minh Anh

Sau một thời gian triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”, đến nay, Tiền Giang đã hỗ trợ 40 DN áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến sản xuất.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cũng rất hữu ích trong việc đảm bảo an toàn lao động.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cũng rất hữu ích trong việc đảm bảo an toàn lao động.

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, UBND tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”. Dự án này được triển khai trong giai đoạn 2013 - 2020, đối tượng là các DN, cơ sở sản xuất, hợp tác xã…

Từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, năng suất lao động của Công ty Phú Đạt tăng, việc quản lý điều hành được nâng cao, đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức của người lao động. Kết quả quan trọng hơn là doanh thu của Công ty đã tăng cao hơn so với trước thời điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN, sản phẩm, hàng hóa của địa phương thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của các DN.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Tỉnh đã tích cực hỗ trợ các DN xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN.

Nhờ đó, nhiều DN trên địa bàn Tỉnh đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Điển hình trong số đó là trường hợp của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phú Đạt (xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông). Công ty này đã được Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

Từ khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, năng suất lao động của Công ty Phú Đạt tăng, việc quản lý điều hành được nâng cao, đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức của người lao động. Kết quả quan trọng hơn là doanh thu của Công ty đã tăng cao hơn so với trước thời điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Thêm vào đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cũng rất hữu ích trong việc đảm bảo an toàn lao động.

Các DN tham gia đều đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DN vừa và nhỏ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020” nói riêng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, chương trình này tiếp tục được triển khai, mở rộng để giúp DN nâng cao năng lực, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Tiền Giang, thời gian qua, Tỉnh đã hỗ trợ các DN chủ yếu về hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất để các DN vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập với thị trường quốc tế. Điều này giúp DN hạn chế các rủi ro, sai sót không đáng có trong sản xuất để nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.