Hải quan Quảng Ninh:

Hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu ứng phó với dịch Covid-19

Nguyễn Hòa

​Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Công chức Hải quan Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới
Công chức Hải quan Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Để kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, nhằm ứng phó với dịch Covid-19, Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. 

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Tổ/Đội công tác, công chức trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động thông quan hàng hóa trong và sau đợt dịch Covid-19.

Quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp mạnh, khẩn cấp phòng dịch Covid-19.

Song song với việc tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về các giải pháp phòng, chống dịch, toàn thể cán bộ công chức và người lao động Hải quan không được chủ quan lơ là, phải xác định công tác phòng, chống dịch Covid - 19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay.

Trước mắt, tập trung triển khai "nhiệm vụ kép" của Chính phủ là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Thường xuyên tiếp cận, nắm bắt vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, các đại lý làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, diễn biến, tình hình hoạt động tại các khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tại cửa khẩu, cảng biển để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp;

Dự báo sát, trúng tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau đợt dịch Covid-19 để xây dựng và tổ chức triển khai các phương án, kịch bản cho hoạt động thông quan hàng hóa, kịch bản thu ngân sách, kịch bản về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm soát rủi ro nhằm rút ngắn thời gian thông quan, tránh để hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu; tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay và khi dịch Covid -19 chấm dứt.

Đối với công tác kiểm soát, phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ đường biên giới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phối hợp với lực lượng Biên phòng trong việc kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, đặc biệt là tại các khu vực đường mòn, lối mở biên giới; nghiên cứu, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan những giải pháp để tháo gỡ khó khăn giúp phục hồi hoạt động xuất nhập khẩu cùng với các hoạt động sản xuất, thương mại, đầu tư, du lịch để biến thách thức thành cơ hội, tận dụng lợi thế để phát triển bền vững.

Để thực hiện được những nội dung nêu trên, Cục Hải quan Quảng Ninh đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và đã  trở lại Việt Nam. Việc phòng, chống dịch đang bước sang giai đoạn mới khó khăn và phức tạp hơn, do đó Trưởng các đơn vị phải tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Các phòng chức năng phải bám sát diễn biến tình hình, các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Tổng cục Hải quan về các giải pháp, biện pháp cần áp dụng liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch để tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền tới CBCC và người lao động nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid -19.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức cho CBCC, người khai hải quan đến giao dịch làm việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, dùng khẩu trang, vệ sinh cá nhân; dùng đồ bảo hộ y tế đúng cách đối với CBCC thực hiện các công việc giám sát hải quan, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, các địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…có liên quan đến nguồn lây bệnh.

CBCC Hải quan hạn chế tham gia tụ tập chỗ đông người, chấp hành nghiêm các quy định của UBND tỉnh về tổ chức hiếu, hỉ trong giai đoạn hiện nay. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong công tác phòng, chống dịch cho CBCC đang thực thi công vụ cũng như đối với người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Các đơn vị bám sát tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bám sát các nội dung đã tham mưu đề xuất về việc đưa cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Ka Long vào hoạt động. Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (thủ tục kiểm tra chuyên ngành, mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, thủ tục trong việc khai báo, kiểm tra hàng hóa, giám sát hải quan…) để kịp thời đề nghị cắt giảm, sửa đổi, thay thế bằng những thủ tục đơn giản, dễ thực hiện hơn cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm thời gian thông quan hàng hóa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, cụ thể: Các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển, Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan khối cảng, cơ quan chức năng tại cửa khẩu rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết trong quá trình giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh đảm bảo được thông quan nhanh nhất.

Các Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh cho phép các Điểm xuất hàng được hoạt động trở lại ngay sau khi hết dịch. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia trao đổi với các đơn vị chức năng quản lý tại Cảng đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải tại cảng Vạn Gia trong điều kiện hiện nay (đảm bảo vừa phòng chống, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa đảm bảo giải quyết thủ tục cho hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực TNTX, KNQ và các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Vạn Gia…

Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu, số thu lớn, giải quyết triệt để các vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục thông quan hàng hóa tại địa bàn. Tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, Tổ công tác hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phối hợp với các cơ quan có hữu quan trong việc tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh, đầu tư, du lịch trên địa bàn tỉnh để tận dụng lợi thế biến thách thức thành cơ hội, góp phần ổn định phát triển kinh tế bền vững.

Dự báo tình hình, xây dựng phương án quản lý cho kịch bản gia tăng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, đặc biệt là khu vực cửa khẩu đường bộ khi dịch bệnh được khống chế, không để tình trạng hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu.

Về công tác thu ngân sách, cần chủ động bám sát diễn biến tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, dự báo tình hình thu Ngân sách Nhà nước…đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đến chỉ tiêu, kịch bản thu 2020.

Xây dựng các phương án bù thu, tăng thu qua các cảng biển, tăng thu cho đường bộ trong thời điểm chống dịch khẩn cấp và sau khi dịch chấm dứt, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chống thất thu; giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn nộp thuế; rà soát các trường hợp doanh nghiệp nợ thuế do bị ảnh hưởng từ dịch covid-19 để đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Triển khai thực hiện rà soát công tác phân loại, áp mã, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các chương trình nghiệp vụ; tăng cường cảnh báo, chấn chỉnh về nghiệp vụ không để sai sót kéo dài, đặc biệt trong giai đoạn lưu lượng hàng hóa tăng cao sau khi dịch chấm dứt.

Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo vận hành thông suốt các Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ. Triển khai hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với tàu biển, việc tiếp nhận giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành…

Rà soát đảm bảo triển khai 100% các thủ tục hành chính của cơ quan hải quan trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Quan tâm triển khai các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác thiết lập tiêu chí rủi ro, tiêu chí phân tích để phân luồng tờ khai hải quan rút ngắn thời gian thông quan, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về hải quan.

Tiếp tục rà soát, thu thập, phân tích thông tin về doanh nghiệp trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, địa bàn rủi ro, các dấu hiệu nghi vấn, xây dựng cảnh báo cho các đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đặc biệt trong giai đoạn lưu lượng hàng hóa tăng cao sau khi dịch chấm dứt.

Tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và hàng hóa là trang thiết bị y tế trong thời gian cao điểm phòng dịch Covid - 19 và sau khi dịch chấm dứt.

Các lực lượng chống buôn lậu chuẩn bị lực lượng, phương án tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khi nhu cầu thị trường tăng cao, đặc biệt là thời gian hết dịch.

Tăng cường công tác thu thập thông tin tình hình địa bàn tuyến biên giới đường bộ, đường biển; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành các công văn cảnh báo về đối tượng, mặt hàng, địa bàn, phương thức thủ đoạn. 

Tăng cường công tác thu thập thông tin kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để đưa vào diện kiểm tra, tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng chủ trương tạo điều kiện, hạn chế kiểm tra của Chính phủ để vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ khác như: Tăng cường công tác tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp những quyết tâm, các giải pháp của Cục Hải quan tỉnh trong các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19.

Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu, công khai các văn bản, chính sách mới, nội dung trả lời các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa để các doanh nghiệp cùng biết, thực hiện nghiêm túc.

Chủ động nắm bắt thông tin cơ chế, chính sách quản lý của các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thông tin kịp thời tới cộng đồng doanh nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam.