Hỗ trợ mạnh doanh nghiệp nhưng siết chặt chi ngân sách

Theo chinhphu.vn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết trong 6 tháng cuối năm Bộ sẽtriển khai quyết liệt việc cải cách thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp thu ngân sách hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi ngân sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ trưởng khẳng định như vậy tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Tài chính vừa diễn ra.

73 giải pháp thực thi Nghị quyết 19

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành chương trình hành động với 73 giải pháp cụ thể vàđược chi tiết thành 118 sản phẩm đầu ra. Trong 6 tháng đầu năm, đã xác lập danh mục 182 thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa.

Trong lĩnh vực thuế, hải quan, đã thực hiện rà soát bãi bỏ 31 thủ tục, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục, quy định mới 1 thủ tục. Đến tháng 5/2016, đã có trên 534 nghìn doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng, chiếm 99% số doanh nghiệp đang hoạt động; có trên 510 nghìn doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế và ngân hàng thương mại.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện thủ tục điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 73 thủ tục (chiếm 43% tổng số thủ tục về hải quan). Đã kết nối thực hiện 31 thủ tục thông qua cơ chế một cửa quốc gia với 9/14 Bộ.

Bộ Tài chính cũng tích cực triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tính đến ngày 22/6/2016, có 39 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; theo đó, Nhà nước nắm giữ 9,89 nghìn tỷ đồng, phần vốn bán cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động và đấu giá công khai 11,18 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty, SCIC đã thoái vốn 2,3 nghìn tỷ đồng, thu về 4,49 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về thị trường chứng khoán, trình Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh chứng khoán; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2015/NĐ-CP về cổ phần hóa gắn với niêm yết và việc nới room đối với nhà đầu tư nước ngoài...

Tính đến tháng 6/2016, quy mô thị trường chứng khoán tăng khoảng 11% so cuối năm 2015 và đạt tỷ lệ 36% GDP; thông qua thị trường đã huy động được 223 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Tăng cường kỷ luật ngân sách

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 20156, người đứng đầu ngành Tài chính cho biết Bộ sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách, chủ động xử lý các tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất ở những ngành, lĩnh vực, địa bàn, sản phẩm có lợi thế, có cơ hội về thị trường.

Cơ quan Thuế, Hải quan phải, thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; xử lý thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng sẽ điều điều hành chi ngân sách theo hướng chặt chẽ hơn, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tập trung chỉđạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn đầu tư từ ngân sách và trái phiếu Chính phủ. Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong nửa cuối năm 2016, Bộ Tài chính đặt trọng tâm tiếp tục hoàn thiện thể chế theo các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 6 tháng ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015. Đây là mức tăng thấp nhất so cùng kỳ 2 năm gần đây. Tiến độ thu ngân sách địa phương đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách 6 tháng ước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.