Hà Nội:

Hỗ trợ, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả


Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 (Đề án), UBND TP. Hà Nội đã tiến hành lựa chọn các hợp tác xã (HTX) để hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

5 HTX được chọn làm thí điểm

Thời gian qua, Liên minh HTX TP. Hà Nội đã phối hợp cùng các sở, ngành đã tiến hành khảo sát và đề xuất UBND TP. Hà Nội một số HTX thí điểm tham gia Đề án trên của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tham mưu của liên ngành, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 5 HTX thí điểm tham gia Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố ưu tiên lựa chọn HTX có nhiều thành viên, tích cực tham gia các hoạt động. HTX có quy mô lớn, sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh. HTX có đông thành viên là nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; HTX do thanh niên khởi nghiệp.

5 HTX đã được Hà Nội lựa chọn làm điểm là: HTX Hoàng Long (huyện Thanh Oai), HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Dương Liễu (huyện Hoài Đức), HTX Nông nghiệp An Mỹ (huyện Mỹ Đức), HTX Rau quả an toàn Hồng Hà (huyện Phú Xuyên), HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng (huyện Đông Anh). Đây là các HTX bảo đảm những yêu cầu thuộc Đề án như đã chuyển đổi và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Luật HTX năm 2012, đảm bảo tỷ lệ cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho thành viên, có lãi liên tục trong 3 năm gần nhất, có định hướng phát triển phù hợp với mô hình được Đề án lựa chọn…

Được hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện mô hình hoạt động

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Phong cho biết, các HTX được lựa chọn sẽ được Thành phố hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện mô hình hoạt động theo Quy định tại Nghị định số 193/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012; Nghị định số 107/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 193/NĐ-CP. Đặc biệt, Thành phố sẽ xem xét, hỗ trợ 100% kinh phí cho các HTX tham gia thí điểm theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, cụ thể hóa Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Phong, bên cạnh 5 HTX đã được lựa chọn, từ nay đến năm 2025, Thành phố sẽ nghiên cứu, lựa chọn thêm 20 HTX, liên hiệp HTX đáp ứng các điều kiện để tham gia Đề án của Thủ tướng Chính phủ và được hỗ trợ từ ngân sách Thành phố. Xây dựng phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi toàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX. Từ đó làm cơ sở để nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Mô hình HTX kiểu mới là "tổ chức kinh tế tập thể, dựa trên sở hữu của thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn (trừ một số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối thu nhập theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thành viên của HTX bao gồm các thể nhân và pháp nhân, cả người ít vốn và nhiều vốn, cùng góp vốn và góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi và quản lý dân chủ". 

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)