Hoa Kỳ: Thất thoát hàng chục triệu USD ngân sách an sinh xã hội

Theo Thanh Xuyên/baokiemtoannhanuoc.vn

Văn phòng Tổng Thanh tra (IG) của Sở An sinh Xã hội (SSA) Hoa Kỳ mới đây đã hoàn thành một cuộc kiểm toán nội bộ nhằm kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách an sinh xã hội của SSA.

SSA gây thất thoát ngân sách lớn.
SSA gây thất thoát ngân sách lớn.

Cuộc kiểm toán trên được tiến hành sau khi có một số cáo buộc các lãnh đạo Sở đã chi tiêu tiền ngân sách bừa bãi, thậm chí thanh toán tiền cho nhiều người đã chết tại bang Maryland và Michigan.

IG cho biết, trong tổng số kinh phí SSA chi cho an sinh xã hội, gần 42 triệu USD đã bị chi sai, số tiền này được báo cáo thanh toán cho 500 người nằm trong danh sách đúng đối tượng, tuy nhiên, thực tế, những người này hiện không còn sống.

Sau khi Báo cáo kiểm toán trên của IG được công bố, SSA đã tiến hành kiểm tra, xác minh và cho biết, đã xác định được 160 người đã qua đời nhưng vẫn được thụ hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Hàng loạt hồ sơ của các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp tại bang Maryland và Michigan không được cập nhật nên đã để xảy ra tình trạng nhiều người đã qua đời nhiều năm nhưng tiền trợ cấp vẫn được thanh toán đều đặn.

Báo cáo kiểm toán khuyến nghị SSA cần tiếp tục tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời, triệt để những trường hợp này, nhằm cập nhật kịp thời thông tin trong hồ sơ của dân chúng, giúp giảm các khoản thanh toán vượt mức, trái quy định, lãng phí cho ngân sách.

Từ ngày 09/01/2019 đến nay, SSA đã cập nhật thông tin tử vong vào hồ sơ và chấm dứt việc thanh toán các quyền lợi cho khoảng 100 người. IG cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra các trường hợp còn lại.