Hải quan Bình Dương:

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm

PV.

Bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, trong 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động trực ban giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Hoạt động trực ban giám sát trực tuyến tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tăng trưởng trên nhiều mặt

Tính đến tháng 31/7/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ số về thu ngân sách, kim ngạch, tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, số doanh nghiệp (DN) làm thủ tục tiếp tục tăng trưởng.

Theo đó, lũy kế 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan Bình Dương đạt số thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8.148,00 tỷ đồng, bằng 63,16% kế hoạch Bộ Tài chính giao (12.900 tỷ đồng), đạt 62,68% so với chi tiêu giao bổ sung 13.000 tỷ đồng, đạt 60,36% so với chi tiêu giao bổ sung lần 2 (13.500 tỷ đồng) theo Chỉ thị số 555/CT- TCHQ ngày 26/01/2018, của Tổng cục Hải quan, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm trước (6.555,91 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tính đến 31/7/2018 có 5.135 DN làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm trước; Đơn vị đã thực hiện 853.505 tờ khai hải quan, tăng 13,05% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng trên 25,483USD tăng 12,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Qua công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã xử phạt hành chính 299 vụ, nộp NSNN hơn 5,8 tỷ đồng; Công tác Kiểm tra sau thông quan đã thu nộp NSNN lũy kế đến 15/7 là 30,78 tỷ đồng; Áp dụng quản lý rủi ro, tỷ lệ luồng đỏ chỉ chiếm 3,01% trên tổng số tờ khai.

Tăng cường hợp tác, đối thoại với doanh nghiệp

Một trong những yếu tố góp phần làm nên những kết quả trên là công tác đối thoại hải quan. Hoạt động này thời gian qua đã được cải tiến và nâng cao. Theo đó, ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên, đơn vị đã chuyển đổi sang loại hình kết hợp giữa đối thoại và tập huấn thủ tục hải quan cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, thông qua sự phối hợp với các đơn vị liên quan, Cục Hải quan Bình Dương còn tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn về thủ tục hải quan.

Qua đó, không chỉ giải đáp thỏa đáng các vướng mắc cho DN mà còn phổ biến các chính sách mới để DN kịp thời nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đạt số
thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8.148,00 tỷ đồng, bằng 63,16% kế hoạch Bộ Tài chính giao