Hải quan Bình Dương đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp lễ 2-9

PV.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong những ngày nghỉ Lễ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tất các Chi cục Hải quan trực thuộc bố trí đầy đủ cán bộ công chức tại các khâu nghiệp vụ trực vào các ngày 02-03/9/2018.

Hải quan Bình Dương thực hiện niêm yết thông báo công khai số điện thoại và cán bộ công chức trực tại các địa điểm làm thủ tục để thuận tiện cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất
Hải quan Bình Dương thực hiện niêm yết thông báo công khai số điện thoại và cán bộ công chức trực tại các địa điểm làm thủ tục để thuận tiện cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất

Thực hiện Thông báo 174/TB-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về nghỉ Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9. Theo đó, cán bộ công chức trên toàn tỉnh được nghỉ Lễ Quốc khánh 01 ngày (2/9/2018), do ngày 2/9/2018 trùng vào ngày chủ nhật nên CBCC được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (03/9/2018).

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong những ngày nghỉ Lễ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tất các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công, bố trí đầy đủ cán bộ công chức tại các khâu nghiệp vụ trực vào các ngày 02-03/9/2018 nhằm đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Hải quan Bình Dương thực hiện niêm yết thông báo công khai số điện thoại và cán bộ công chức trực tại các địa điểm làm thủ tục để thuận tiện cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các Chi cục thực hiện nghiệm chế độ báo cáo ngày của các ngày nghỉ Lể để lãnh đạo Cục nắm tình hình cũng như kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi phát sinh.

Việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa không chỉ được chú trọng trong dịp Lễ mà còn được Cục Hải quan Bình Dương duy trì thường xuyên trong các ngày nghỉ cuối tuần, đảm bảo phục vụ doanh nghiệp 24/24. Nhờ đó, ngày càng nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp trên địa bàn